Bezpieczne Pigmenty z Permanent World

BEZPIECZNE PIGMENTY

Pigmenty Permanent World są produkowane w certyfikowanych laboratoriach. Od lat cieszą się ogromną popularnością wśród specjalistów w dziedzinie makijażu permanentnego. Są doceniane zarówno za jakość, intensywność kolorów jak i skład barwników. Na każdym etapie produkcji pigmenty poddawane są szeregowi testów potwierdzających ich stabilność i bezpieczeństwo stosowania.
Dodatkowo stale monitorujemy zmiany legislacyjne w ustawie CLP, dzięki którym dostarczamy produkty bezpieczne i skuteczne.

CZYM JEST ROZPORZĄDZENIE CLP?

Rozporządzenie CLP ( classification, labelling and packaging) – jest rozporządzeniem określającym sposób klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów. Jej celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, jak również swobodnego przepływu produktów. Dzięki niemu została zharmonizowana procedura klasyfikacji i oznakowania określonych substancji chemicznych w całej Unii Europejskiej.

REGULACJE UE A PIGMENTY PERMANENT WORLD

Zgodnie z nową regulacją UE* pigmenty Permanent World nie zawierają w swoim składzie zakazanych metali ciężkich oraz alkoholu izopropylowego. Niegdyś stosowany alkohol izopropylowy został zastąpiony alkoholem etylowym. W ostatniej nowelizacji rozporządzenia zakazano również stosowania dwóch pigmentów – Pigmentu Niebieskiego 15:3 oraz Pigmentu Zielonego 7, które nie są wykorzystywane w pigmentach Permanent World.

METALE CIĘŻKIE

W kontekście najnowszych regulacji UE warto podkreślić, że metale ciężkie są pierwiastkami, których masa właściwa (gęstość) jest większa niż 4,5 g/cm3 . Zaliczamy do nich między innymi ołów, rtęć, kadm czy arsen. Jednak w odniesieniu do toksykologii zwracamy uwagę na oddziaływanie konkretnego metalu ciężkiego na swojego rodzaju „obciążenie organizmu”. W ten sposób możemy zauważyć istotną dla organizmu kumulację materiału danego metalu ciężkiego w komórkach ustroju, w konsekwencji negatywnie wpływającą na stan zdrowia i życia. Ujednolicone kryteria dotyczące dopuszczalnej zawartości metali ciężkich aktualnie są określone w ResAP (2008)1 i nowym załączniku REACH XVII (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego).

ZAKAZANY ALKOHOL IZOPROPYLOWY

Alkohol izopropylowy (Isopropylic Alcohol) IPA ma szerokie zastosowanie. W przemyśle kosmetycznym wykorzystywany jest głównie jako rozpuszczalnik i substancja rozcieńczająca. Zgodnie z najnowszymi regulacjami został sklasyfikowany jako substancja zabroniona w produkcji pigmentów do makijażu permanentnego. Między innymi może wywoływać poważne podrażnienia oczu.

BEZPIECZNE PIGMENTY

Wszystkie barwniki Permanent World posiadają niezbędne certyfikaty oraz atesty. Są zgodne z normami produktów medycznych. Pomyślnie przeszły rygorystyczne badania, dzięki którym spełniają kryteria wprowadzone przez aktualne rezolucje unijne. W swoich składach nie posiadają alkoholu izopropylowego oraz zakazanych metali ciężkich. Dodatkowo wprowadziliśmy zmiany na etykietach barwników, które w pełni odpowiadają wymogom postawionym przez UE.

Każdy produkt Permanent World posiada etykietę bezpośrednio umiejscowioną na opakowaniu z pigmentem. Zgodnie z Regulacją UE znajdują się na niej następujące informacje:

  • INCI,
  • nominalna ilość substancji znajdującej się w opakowaniu,
  • identyfikator produktu,
  • piktogramy, informacje uzupełniające, środki ostrożności, jeżeli takie sa potrzebne
  • Sformułowanie: Mieszanina przeznaczona do makijażu permanentnego

Wszystkie karty charakterystyki produktów posiadają wyżej wymienione informacje, składy bezpiecznych pigmentów Permanent World oraz są zgodne z aktualnymi regulacjami UE.

* Regulacja dotycząca metali ciężkich i substancji zakazanych w produkcji pigmentów do makijażu permanentnego- ResAP (2008)1 wraz z nowym załącznikiem REACH XVII (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego)

Zadaj pytanie
Oceń nas!