Makijaż permanentny ust i brwi dla początkujących

Poziom: Początkujący
Zaproponuj swoim klientkom kompleksową formę poprawiania urody, wykorzystując możliwości, jakie daje makijaż permanentny. Na naszym szkoleniu dowiesz się, jak wykonywać pigmentację brwi oraz ust metodami maszynowymi, przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń, narzędzi i preparatów zabiegowych. Poznaj najlepsze techniki, naucz się obsługiwać urządzenie do pigmentacji oraz dobierać igły w taki sposób aby uzyskać pożądane efekty estetyczne. Na szkoleniu przedstawione zostaną trzy metody pigmentacji brwi oraz konturowanie ust z wypełnieniem.

Opis Szkolenia

Szkolenie to, w gruntowny sposób przygotuje Cię do samodzielnego wykonywania zabiegów kosmetycznych, należących do kategorii makijażu permanentnego, polegających na pigmentacji brwi oraz ust metodami maszynowymi, przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń, narzędzi i preparatów zabiegowych. Dzięki temu, będziesz w stanie dobierać techniki i metody aplikacji pigmentu w taki sposób, aby efekty zabiegu były maksymalnie satysfakcjonujące i zbliżone do założonego planu. 

Część teoretyczna poświęcona została zagadnieniom z obszaru anatomii, fizjologii i biochemii skóry, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kształtu twarzy na dobór właściwego kształtu brwi i ust. Kolejnymi, poruszanymi zagadnieniami będzie pigmentologia oraz jej rola w wizażu, sposoby znieczulania wykorzystywane przy zabiegach PMU, zasady aseptyki i higieny, wskazania i przeciwwskazania w pigmentacji, odpowiedzialność prawna jak również zagadnienia z zakresu marketingu. 

Szkoleniowiec przedstawi sposób działania i obsługi urządzeń do pigmentacji maszynowej (I’m Ink oraz White One), zapozna uczestników ze sposobem doboru igieł oraz innymi akcesoriami, wykorzystywanymi na stanowisku pracy. Omówione zostaną trzy najpopularniejsze metody pigmentacji brwi oraz metoda pigmentacji ust, obejmująca kontur i wypełnienie. 

W części praktycznej, szkoleniowiec wykona zabiegi pokazowe na sztucznych skórach oraz modelkach, analizując poszczególne etapy i techniki. Każdy z uczestników przygotuje następnie stanowisko pracy i będzie ćwiczył rozrysunek oraz omówione metody i techniki na sztucznej skórze. Punktem końcowym będzie wykonanie zabiegu pigmentacji maszynowej na modelkach, zgodnie z instrukcjami prowadzącego.

Naucz się starannie i bezpiecznie wykonywać zabieg pigmentacji maszynowej brwi i ust, korzystając z różnych metod oraz technik – zaoferuj swoim klientom więcej, niż konkurencja!

Program Szkolenia

Teoria

Podstawy marketingu

 • Portfolio, dokumentacja fotograficzna zabiegów
 • Media społecznościowe i ich wykorzystanie do promocji i reklamy
 • Klient i jego oczekiwania, budowanie relacji

Anatomia, fizjologia i biochemia skóry

 • Kształty twarzy i ich wpływ na sposób na technikę oraz kształt pigmentacji brwi oraz ust
 • Budowa anatomiczna skóry
 • Funkcje skóry, zaburzenia i choroby skóry

Pigmentologia i wizaż w makijażu permanentnym

 • Skład chemiczny i cechy pigmentów
 • Pigmenty organiczne i nieorganiczne
 • Teoria barw
 • Analiza kolorystyczna i wizaż w makijażu permanentnym
 • Dobór kształtu brwi do kształtu twarzy, dobór koloru pigmentu do typu kolorystycznego skóry

Znieczulenie w PMU

 • Środki znieczulające stosowane do zabiegów PMU
 • Sposób zastosowania środków znieczulających i przeciwwskazania do ich użycia

Zasady aseptyki i higieny

 • Wymagania sanitarne dla gabinetu kosmetycznego
 • Dezynfekcja i sterylizacja – zasady i sposób przeprowadzania
 • Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 • Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (medycznymi)
 • BHP podczas zabiegów

Odpowiedzialność prawna, ubezpieczenie, wywiad

 • Zakres i zasady odpowiedzialności prawnej za wykonywane zabiegi z zakresu makijażu permanentnego – prawna dopuszczalność zabiegów z przerwaniem ciągłości skóry
 • Ochrona ubezpieczeniowa – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Wywiad z klientem, formularz świadomej zgody

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

 • Wskazania do zabiegu - medyczne, estetyczne, społeczne
 • Przeciwwskazania do zabiegu, reakcje i testy uczuleniowe
 • Powikłania pozabiegowe
 • Zalecenia i pielęgnacja pozabiegowa

Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu

 • Preparaty do pigmentacji, ich rodzaje i zastosowanie
 • Urządzenia do maszynowej pigmentacji (I’m Ink, I'm Ink Shine/Shadow, Perfect Touch), ich działanie oraz sposób użycia do zabiegu
 • Rodzaje igieł i sposób ich doboru
 • Wyposażenie stanowiska pracy, akcesoria, środki higieny

Metoda pigmentacji brwi Ombre Brows

 • Schemat i plan zabiegu
 • Techniki pigmentacji 

Pigmentacja ust – kontur z wypełnieniem

 • Schemat i plan zabiegu
 • Techniki pigmentacji 


Praktyka

Zabiegi pokazowe wykonywane na sztucznych skórach oraz modelkach przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów i techniki wykonywanych czynności, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu

 • Pokaz zabiegu pigmentacji brwi Ombre Brows
 • Pokaz zabiegu pigmentacji ust (kontur, wypełnienie) 

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Dobór igieł i pigmentów
 • Płyny do dezynfekcji skóry i urządzeń
 • Znieczulenie (preparat znieczulający, folia kosmetyczna, nożyczki)
 • Środki higieniczne m.in. : płatki kosmetyczne, chusteczki
 • Kosmetyki do demakijażu
 • Przygotowanie i ustawienie urządzeń do aplikacji pigmentu (I’m Ink / I'm Ink Shine/Shadow/Perfect Touch)

Ćwiczenie każdej metody i techniki na sztucznych skórach

 • Technika wykonywania rysunku
 • Techniki pigmentacji odrębnie dla każdej metody objętej planem nauczania – według instrukcji szkoleniowca 

Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu oraz metody jego wykonania, wykluczenie przeciwwskazań w odniesieniu do wybranej metody zabiegu
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych
 • Przygotowanie obszaru zabiegowego (demakijaż, oczyszczenie i dezynfekcja skóry, znieczulenie)
 • Wykonanie rysunku wstępnego

Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca

 • Kontrolowanie właściwego doboru obrotów urządzenia do pigmentacji, doboru igieł i pigmentów
 • Kontrolowanie techniki pigmentacji zgodnej z ćwiczoną metodą – odrębnie dla każdego obszaru pigmentacji (brwi, usta)

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.

Dofinansowanie

Broadway Beauty Dofinansowanie

Leasing

Oblicz ratę Skorzystaj z leasingu
Makijaż permanentny ust i brwi dla początkujących
4500
 • Kategoria: Makijaż Permanentny
 • Czas trwania kursu: 4 dni
 • Poziom: Początkujący
Szkolenie zawiera:
6 godzin teorii
26 godzin praktyk
Ćwiczenia pod okiem instruktora
Dostęp do materiałów szkoleniowych
Certyfikat ukończenia

SUPER RABATY
NA KOLEJNE SZKOLENIA

* Szkolenia typu specjalista nie są objęte programem rabatowania.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Broadway Beauty® Timeline to narzędzie które pozwoli Ci śledzić nasze poczynania. Dowiesz się gdzie będziemy i kiedy. Targi, Mistrzostwa, Najświeższe wydarzenia w małej kapsułce, która działa idealnie na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach.
TIMELINE

UWAGA – Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Broadway Beauty® International Beauty Group i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o  Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia się szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora
niezależnych.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Broadway Beauty® zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.