Makijaż permanentny ust doszkolenie

Poziom: Zaawansowany
Weź udział w szkoleniu, przeprowadzanym na poziomie zaawansowanym i zdobądź fachową wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będziesz w stanie samodzielnie wykonywać makijaż permanentny ust. To zabieg cieszący się dużym zainteresowaniem klientów i powinien znaleźć się w ofercie każdego, szanującego się gabinetu. Jeśli Twoje prace nie są dla Ciebie satysfakcjonujące lub masz braki w wiedzy teoretycznej, to szkolenie jest dedykowane dla Ciebie!

Opis Szkolenia

W części teoretycznej przedstawione zostaną zagadnienia związane z kolorymetrią i pigmentologią, dzięki czemu będziesz w stanie trafnie dokonywać analizy kolorystycznej i wybierać właściwe odcienie pigmentów. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak wykonać zabieg krok po krok, jakie są przeciwwskazania do zabiegu oraz jak zachować najlepszy efekt końcowy.

Szkoleniowiec szczegółowo scharakteryzuje pigmentację ust, omawiając krok po kroku aspekty techniczne podczas pigmentacji. Zwróci uwagę na popełniane przez kursantka dotychczasowe błędy oraz zweryfikuje jego prace. Omówi schemat zabiegu, najpopularniejsze techniki pigmentacji oraz stosowane preparaty i narzędzia.

Podczas szkolenia zostanie przez szkoleniowca wykonana modelka pokazowa, podczas której słuchacz może wziąć udział w panelu dyskusyjnym.

Obszerna część praktyczna pozwoli na dokładne przeprowadzenie zabiegu pigmentacji. Uczestnicy przygotują stanowiska pracy i przećwiczą zaprezentowane metody na sztucznych skórach (prawidłowy rozrysunek oraz aplikacja pigmentu). Następnie wykonają zabieg pokazowy na modelkach, postępując zgodnie z instrukcjami szkoleniowca.

Warunki przystąpienia

Do szkolenia mogą przystąpić osoby o podstawowym stopniu zaawansowania.

Spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków.

 • Posiadające wykształcenie kosmetyczne / w trakcie edukacji na kierunku kosmetycznym, medycznym lub pokrewnym.
 • Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które posiadają udokumentowane doświadczenie i umiejętności  certyfikatami ukończenia kursów, dotyczących podstaw kosmetyki/ masażu.

Na szkoleniu pracujemy m.in na preparatach:

Program Szkolenia

Teoria

Wymagania higieniczno-sanitarne do zabiegów makijażu permanentnego 

 • Aseptyka, sterylizacja i dezynfekcja
 • Prawidłowe wyposażenie stanowiska pracy

Formularz świadomej zgody na zabieg PMU

 • Prawidłowa treść formularza świadomej zgody na zabieg
 • Wywiad z klientem
 • Oczekiwania klienta w odniesieniu do efektu estetycznego zabiegu

Przeciwwskazania do zabiegu

 • Przeciwwskazania bezwzględne
 • Przeciwwskazania czasowe
 • Możliwe powikłania i reakcje alergiczne
 • Zalecenia pozabiegowe

Znieczulenie w PMU

 • Środki znieczulające i ich zastosowanie
 • Przeciwskazania do znieczulenia

Wizaż i kolorymetria w makijażu permanentnym 

 • Dobór kształtu pigmentacji ust do kształtu twarzy i zamierzonego efektu wizualnego
 • Dobór koloru pigmentu do subtonu skóry i innych parametrów anatomicznych

Technika wykonywania pigmentacji ust

 • Prawidłowy kontur
 • Dobór odpowiedniego kąta pigmentacji


Praktyka

Zabiegi pokazowe wykonywany na sztucznych skórach oraz modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów i techniki wykonywanych czynności, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu

 • Pokaz techniki wykonywania rysunku
 • Pokaz zabiegu pigmentacji ust

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Dobór igieł i pigmentów
 • Środki dezynfekcyjne i do oczyszczenia skóry
 • Znieczulenie (preparat znieczulający, folia kosmetyczna, nożyczki)
 • Środki higieniczne
 • Przygotowanie i ustawienie urządzeń do aplikacji pigmentu 

Ćwiczenie każdej metody i techniki na sztucznych skórach

 • Technika wykonywania rysunku
 • Techniki pigmentacji ust – według instrukcji szkoleniowca 

Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu oraz metody jego wykonania, wykluczenie przeciwwskazań w odniesieniu do wybranej metody zabiegu
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych
 • Przygotowanie obszaru zabiegowego (demakijaż, oczyszczenie i dezynfekcja skóry, znieczulenie)
 • Wykonanie rysunku wstępnego

Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca

 • Kontrolowanie właściwego doboru obrotów urządzenia do pigmentacji, doboru igieł i pigmentów
 • Kontrolowanie techniki pigmentacji  ust  - odpowiedni kąt pigmentacji  

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.

Dofinansowanie

Broadway Beauty Dofinansowanie

Leasing

Oblicz ratę Skorzystaj z leasingu
Makijaż permanentny ust doszkolenie
2800
payplus
 • Kategoria: Makijaż Permanentny
 • Czas trwania kursu: 2 dni
 • Poziom: Zaawansowany
 • Sugerujemy zabrać ze sobą na szkolenie własny sprzęt, który wykorzystujesz do codziennej pracy. Dobrze znane Ci urządzenie znacząco ułatwi ćwiczenia oraz późniejszą samodzielną pracę.
Szkolenie zawiera:
• 4 godzin teorii 
12 godzin praktyk
Ćwiczenia pod okiem instruktora
Dostęp do materiałów szkoleniowych
Certyfikat ukończenia
Liczba modelek: 2

 

 

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Broadway Beauty® Timeline to narzędzie które pozwoli Ci śledzić nasze poczynania. Dowiesz się gdzie będziemy i kiedy. Targi, Mistrzostwa, Najświeższe wydarzenia w małej kapsułce, która działa idealnie na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach.
TIMELINE

UWAGA – Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Broadway Beauty® International Beauty Group i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o  Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia się szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora
niezależnych.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Broadway Beauty® zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.

Zadaj pytanie
Oceń nas!