Stanisławska Powder Brows dla początkujących

Poziom: Początkujący
Zdobądź umiejętność samodzielnego wykonywania makijażu permanentnego brwi maszynową metodą Powder Brows z użyciem specjalistycznego urządzenia do aplikowania pigmentu. Zyskaj możliwość kreowania wizerunku swoich klientek w alternatywny sposób, posługując się najnowocześniejszym sprzętem. Naucz się tworzyć idealny kontur i dobierać parametry urządzenia w taki sposób, by uzyskać zamierzony efekt. Poznaj podstawy teoretyczne i przećwicz umiejętności właściwej aplikacji pigmentu, ucząc się od najlepszych fachowców w branży.

Opis Szkolenia

Szkolenie prowadzone jest na poziomie podstawowym i dostarcza niezbędnej i rzeczywiście przydatnej wiedzy z zakresu wykonywaniu makijażu permanentnego brwi metodą Powder Brows. Poznając ten sposób, poszerzysz ofertę swojego gabinetu, trafiając w oczekiwania jeszcze szerszego grona potencjalnych klientów. 

Część teoretyczna wyjaśnia kwestie związane z anatomią, fizjologią i biochemią skóry, zagadnieniem pigmentologii z teorią barw oraz znaczeniem analizy kolorystycznej w wizażu, sposobami podawania środków znieczulających, odpowiedzialności prawnej czy zasadami higieny i aseptyki. Ponadto, szkoleniowiec przedstawi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, sposoby przygotowania stanowiska pracy oraz różne metody ręcznej i maszynowej pigmentacji brwi. Wyjaśni jak stworzyć własne portfolio i skutecznie działać w obszarze marketingu i budowania relacji z klientem. 

Szczegółowe omówienie metody Powder Brows będzie polegało na stworzeniu schematu i planu działań oraz analizie techniki pigmentacji metodą pudru. Wszelkie wątpliwości, związane z realizacją zabiegu wyjaśnią się w trakcie części praktycznej. 

Rozpocznie się ona pokazami zabiegowymi, które szkoleniowiec wykona na sztucznych skórach oraz modelkach, przedstawiając sposoby doboru konturu i właściwych technik pigmentacji. Następnie uczestnicy przygotują stanowiska pracy i będą ćwiczyć każdą za omówionych technik na sztucznych skórach, dobierając właściwą szybkość obrotów maszynki i głębokość aplikacji. Etapem końcowym będzie wykonanie przez uczestników szkolenia zabiegów na modelkach, zgodnie z instrukcjami prowadzącego.


Warunki przystąpienia

Do szkolenia może przystąpić każdy.

Program Szkolenia

Teoria

Anatomia, fizjologia i biochemia skóry

 • Kształty twarzy i ich wpływ na sposób na technikę oraz kształt pigmentacji brwi
 • Budowa anatomiczna skóry
 • Funkcje skóry, zaburzenia i choroby skóry

Pigmentologia

 • Skład chemiczny i cechy pigmentów
 • Pigmenty organiczne i nieorganiczne
 • Teoria barw
 • Analiza kolorystyczna i wizaż w makijażu permanentnym

Znieczulenie w PMU

 • Środki znieczulające stosowane do zabiegów PMU
 • Sposób zastosowania środków znieczulających i przeciwwskazania do ich użycia

Zasady aseptyki i higieny

 • Wymagania sanitarne dla gabinetu kosmetycznego
 • Dezynfekcja i sterylizacja – zasady i sposób przeprowadzania
 • Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 • Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (medycznymi)
 • BHP podczas zabiegów

Odpowiedzialność prawna, ubezpieczenie

 • Zakres i zasady odpowiedzialności prawnej za wykonywane zabiegi z zakresu makijażu permanentnego – prawna dopuszczalność zabiegów z przerwaniem ciągłości skóry
 • Ochrona ubezpieczeniowa – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Formularz świadomej zgody

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

 • Wskazania do zabiegu - estetyczne
 • Przeciwwskazania do zabiegu, reakcje i testy uczuleniowe
 • Powikłania pozabiegowe
 • Zalecenia i pielęgnacja pozabiegowa

Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu

 • Preparaty do pigmentacji, ich rodzaje i zastosowanie
 • Urządzenia do maszynowej pigmentacji (I’m Ink, I'm Ink Shine, Shadow, Perfect Touch), ich działanie oraz sposób użycia do zabiegu
 • Wyposażenie stanowiska pracy, akcesoria 

Metoda pigmentacji brwi – Powder Brows 

 • Schemat i plan zabiegu
 • Techniki pigmentacji metodą pudru 


Praktyka

Zabiegi pokazowe wykonywane na modelkach przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów i techniki wykonywanych czynności, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu

 • Plan zabiegu, kontur
 • Techniki pigmentacji Powder Brows

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Dobór igieł i pigmentów
 • Przygotowanie i ustawienie urządzenia do aplikacji pigmentu (I’m Ink, I'm Ink Shadow, Shine lub Perfect Touch)
 • Płyny do dezynfekcji skóry i urządzeń
 • Znieczulenie (preparat znieczulający, folia kosmetyczna, nożyczki)
 • Środki higieniczne m.in. : płatki kosmetyczne, chusteczki
 • Kosmetyki do demakijażu

Ćwiczenie każdej techniki na sztucznych skórach

 • Etapowe wykonywanie zabiegu pigmentacji brwi metodą Powder Brows  – według instrukcji szkoleniowca 

Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu oraz metody jego wykonania, wykluczenie przeciwwskazań w odniesieniu do wybranej metody zabiegu
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych
 • Przygotowanie obszaru zabiegowego (demakijaż, oczyszczenie i dezynfekcja skóry, znieczulenie)
 • Wykonanie rysunku wstępnego

Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca

 • Kontrolowanie techniki wykonywania maszynowej aplikacji pigmentu – szybkość obrotów maszynki, głębokość aplikacji

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.


Dofinansowanie

Broadway Beauty Dofinansowanie

Leasing

Oblicz ratę Skorzystaj z leasingu
Stanisławska Powder Brows dla początkujących
4000
payplus
 • Kategoria: Stanisławska
 • Czas trwania kursu: 3 dni
 • Poziom: Początkujący
Szkolenie zawiera:
8 godzin teorii
16 godzin praktyk
Ćwiczenia pod okiem instruktora
Dostęp do materiałów szkoleniowych
Certyfikat ukończenia

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Broadway Beauty® Timeline to narzędzie które pozwoli Ci śledzić nasze poczynania. Dowiesz się gdzie będziemy i kiedy. Targi, Mistrzostwa, Najświeższe wydarzenia w małej kapsułce, która działa idealnie na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach.
TIMELINE

UWAGA – Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Broadway Beauty® International Beauty Group i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o  Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia się szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora
niezależnych.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Broadway Beauty® zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.

Zadaj pytanie
Oceń nas!