Specjalista Anti-aging

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnego wykonywania zabiegów, polegających na iniekcyjnym aplikowaniu w wybrane obszary skóry, usieciowanego i nieusieciowanego kwasu hialuronowego. Nieusieciowany kwas hialuronowy pozwala na rewitalizację skóry. Dowiesz się w jaki sposób wykonywać korekcję zmarszczek, konturowanie i modelowanie ust, modelowanie policzków, brody oraz korektę nasady nosa. Dzięki temu będziesz w stanie efektywnie dbać o zachowanie młodzieńczego wyglądu swoich klientów.

Opis Szkolenia

Skóra dojrzała wymaga specjalnego traktowania. Naucz się wykonywać w profesjonalny i bezpieczny sposób zabiegi z obszaru anti-aging a zyskasz niezwykle pożądaną umiejętność kreowania młodzieńczego wyglądu swoich klientów. 

Aby zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego i mezoterapii przynosiły maksymalnie trwałe i naturalnie wyglądające efekty, szkolenie przewiduje staranne przygotowanie uczestników pod względem teoretycznym. Prowadzący szczegółowo scharakteryzuje obszary, jakie mogą zostać poddane zabiegowi, omówi przeciwwskazania do jego przeprowadzenia oraz metody iniekcyjne (ręczne i pistoletowe) z podziałem na różne techniki. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo przeprowadzać wywiad z klientem oraz tworzyć schemat zabiegu. 

Szkoleniowiec omówi wskazania do mezoterapii igłowej ( z podziałem na: skórę głowy, ciało oraz twarz, szyję i dekolt). Przedstawi sposób doboru preparatów i ich zastosowanie, w zależności od zamierzonego efektu zabiegowego. Szczegółowo zaprezentowana zostanie także charakterystyka kwasu hialuronowego, jego rodzaje i działanie. Uczestnicy poznają typy defektów, poddawane zabiegom z wykorzystaniem wypełniaczy oraz sposób ich doboru do danego obszaru czy założonego efektu. Na szkoleniu przedstawione zostaną najpopularniejsze techniki iniekcyjne, z wyjaśnieniem sposobu ich przeprowadzania. 

Część praktyczna także będzie podzielona na dwa bloki. W pierwszym z nich, szkoleniowiec wykona zabieg pokazowy metodą ręczną na modelce, omawiając jego poszczególne etapy, odrębnie dla każdego obszaru zabiegowego. Następnie każdy z uczestników wykona mezoterapię igłową na modelce, w każdym z omawianych obszarów. Realizacja zabiegu będzie miała charakter etapowy. W bloku poświęconym wypełniaczom, szkoleniowiec wykona zabieg pokazowy na modelce, omawiając poszczególne jego etapy i sposób osiągnięcia założonego celu zabiegowego. Kolejno uczestnicy przygotują stanowiska pracy i będą samodzielnie wykonywać zabiegi na modelkach, postępując zgodnie z instrukcjami prowadzącego, praktykując na każdej z partii omawianego obszaru. 

Przygotuj się w solidny sposób do obsługi klientów, w oparciu o nowoczesne techniki iniekcyjne usieciowanego kwasu hialuronowego, przywracającego młodzieńczy wygląd. 


Program Szkolenia

Teoria

I. Część teoretyczna – blok tematyczny: Mezoterapia igłowa i lipoliza iniekcyjna


Charakterystyka zabiegu mezoterapii igłowej

 • Historia mezoterapii
 • Zakres i cel zastosowań zabiegowych

Obszary zabiegowe oraz wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

 • Określenie obszarów zabiegowych (skóra głowy, twarz, ciało) ze wskazaniem celów zabiegowych oraz odmienności w zakresie metodyki wykonywania zabiegu w obrębie poszczególnych obszarów zabiegowych
 • Charakterystyka wskazań do zabiegu w kontekście zamierzonego efektu estetycznego i terapeutycznego
 • Przeciwwskazania do zabiegu – niezbędny zakres przeprowadzenia wywiadu medycznego
 • Potencjalne dolegliwości odczuwane przez klienta w trakcie zabiegu i po jego przeprowadzeniu 

Środki medyczne stosowane do zabiegu mezoterapii oraz techniki iniekcyjne

 • Metody iniekcyjne: metoda ręczna i metoda pistoletowa
 • Podział technik iniekcji:

- ze względu na miejsce podania preparatu (śródnaskórkowa, śródskórna powierzchowna, śródskórna głęboka, podskórna)

- ze względu na ilość podanej substancji (depozytów, nappage, point par point, mesoperfusion, punktowa systematyczna)

Sposób kalkulacji kosztów zabiegu

 • Elementy kalkulacyjne dla gabinetu i dla klienta (preparaty do zabiegu i ich objętość, obszar zabiegowy, środki medyczne, planowana częstotliwość zabiegów)

Wywiad z klientem – dokumentacja (formularz świadomej zgody)

 • Zebranie informacji medycznych w celu wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu
 • Ustalenie oczekiwań klienta co do spodziewanego efektu zabiegu
 • Poinformowanie klienta o sposobie wykonywania zabiegu, możliwych dolegliwościach oraz zalecenia pozabiegowe
 • Uzyskanie pisemnej zgody na wykonanie zabiegu na odpowiednim formularzu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mezoterapia igłowa skóry głowy

 • Częstotliwość zabiegów
 • Wskazania do zabiegu (łupież, wypadanie włosów)
 • Łysienie, jego rodzaje, przyczyny, sposób diagnozowania oraz wskazania do leczenia z zastosowaniem mezoterapii
 • Substancje i preparaty do zabiegów mezoterapii igłowej skóry głowy, ich dobór i zastosowanie

Mezoterapia igłowa twarzy, szyi, dekoltu

 • Częstotliwość zabiegów
 • Kryteria do zastosowania mezoterapii igłowej jako optymalnej metody zabiegowej w odniesieniu do poszczególnych problemów skórnych w obrębie twarzy, szyi, dekoltu
 • Składniki aktywne stosowane w mezoterapii igłowej twarzy, szyi, dekoltu oraz preparaty przeznaczone do zabiegów, ich dobór i zastosowanie

Mezoterapia igłowa ciała

 • Częstotliwość zabiegów
 • Kryteria wyboru mezoterapii igowej jako optymalnej metody zabiegowej do redukcji tkanki tłuszczowej
 • Składniki aktywne stosowane w mezoterapii igłowej ciała oraz preparaty przeznaczone do zabiegów, ich dobór i zastosowanie
 • Zastosowanie fosfatydylocholiny oraz przeciwwskazania do jej zastosowania
 • Właściwości preparatów warunkujące dopuszczalność ich zastosowania do zabiegów mezoterapii igłowej

Schemat zabiegu 

 • Sekwencja prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia zabiegu
 • Znieczulenie i sposób jego zastosowania
 • Konstruowanie siatki nakłuć 

Zalecenia dla klienta – przed zabiegiem oraz pozabiegowe II. Część teoretyczna – blok tematyczny: Wypełniacze (kwas hialuronowy) 


Podstawy anatomii niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem wypełniaczy 

 • Budowa skóry (naskórek, skóra właściwa, tkanka podskórna)
 • Funkcje skóry (skórny system termoregulacji, ochronny płaszcz skóry)

Charakterystyka, rodzaje i działanie kwasu hialuronowego

 • Budowa i charakterystyka kwasu hialuronowego
 • Występowanie i funkcje kwasu hialuronowego
 • Zastosowanie kwasu hialuronowego
 • Otrzymywanie kwasu hialuronowego
 • Sieciowanie kwasu hialuronowego

Obszary zabiegowe 

 • Prezentacja graficzna punktowych rejonów skóry twarzy, które mogą być poddawane zabiegowi iniekcyjnego aplikowania kwasu hialuronowego zgodnie ze wskazaniami i planem zabiegu

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, możliwe działania uboczne i powikłania

 • Charakterystyka wskazań do zabiegu w kontekście zamierzonego efektu estetycznego
 • Bezwzględne przeciwwskazania do zabiegu
 • Względne przeciwwskazania do zabiegu
 • Możliwe działania uboczne
 • Możliwe powikłania

Typy defektów poddawanych zabiegowi z użyciem wypełniaczy

 • Wypełnianie zagłębień spowodowanych bliznami zanikowymi po przebytym trądziku
 • Spłycanie zmarszczek
 • Poprawa symetrii twarzy, ujednolicenie napięcia skóry
 • Lwia zmarszczka (obszar pomiędzy brwiami), bruzda nosowo-wargowa, zmarszczki marionetki (opadające kąciki ust)
 • Modelowanie ust

Preparaty i akcesoria używane podczas zabiegu

Sposób doboru odpowiednich preparatów i akcesoriów do zabiegu oraz sposób ich prawidłowego użycia

 • Jednorazowe igły (0,30x12 lub 0,45x16)
 • Jednorazowe strzykawki (1ml lub 2ml)
 • Płyny do dezynfekcji skóry i urządzeń
 • Znieczulenie (preparat znieczulający, folia kosmetyczna, nożyczki)
 • Środki higieniczne m.in. : płatki kosmetyczne, chusteczki
 • Kosmetyki do demakijażu

Różnice pomiędzy kwasami hialuronowymi oraz wybór właściwego kwasu do konkretnego zabiegu lub obszaru zabiegowego

Wywiad z klientem – dokumentacja (formularz świadomej zgody)

 • Zebranie informacji medycznych w celu wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu
 • Ustalenie oczekiwań klienta co do spodziewanego efektu zabiegu
 • Poinformowanie klienta o sposobie wykonywania zabiegu, możliwych powikłaniach, postępowaniu pozabiegowym
 • Uzyskanie pisemnej zgody na wykonanie zabiegu na odpowiednim formularzu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przygotowanie klienta do zabiegu i sposoby znieczulenia

 • Demakijaż, oczyszczenie i dezynfekcja skóry
 • Miejscowe znieczulenie z użyciem preparatów: Lidokaina lub Emla

Techniki iniekcyjne

 • Technika liniowa
 • Technika wkłuć krzyżowych
 • Technika wachlarzowa
 • Technika krzyżowa
 • Technika depozytowa

Postępowanie w przypadku podania nadmiaru preparatu – zastosowanie hialuronidazy

 • Hialuronidaza – charakterystyka preparatu, wskazania do zastosowania i sposób aplikacji
 • Przeciwwskazania do zastosowania hialuronidazy

ad XI Regulacje prawne oraz ubezpieczenie gabinetu

 • Zakres prawnej dopuszczalności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii estetycznej oraz ich rozgraniczenie w stosunku do zabiegów leczniczych (medycznych)
 • Ochrona prawna kosmetologa – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Praktyka 


I. Część praktyczna – blok tematyczny: Mezoterapia igłowa i lipoliza iniekcyjna


Zabieg pokazowy metodą ręczną wykonywany na modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów wykonywanych czynności, sposobu ich wykonywania, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu (odrębnie do każdego obszaru zabiegowego)

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Jednorazowe igły pobraniowe i podaniowe
 • Jednorazowe strzykawki do metody ręcznej
 • Płyny do dezynfekcji skóry i urządzeń
 • Znieczulenie (preparat znieczulający, folia kosmetyczna, nożyczki)
 • Środki higieniczne m.in. : płatki kosmetyczne, chusteczki
 • Kosmetyki do demakijażu

Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu, wykluczenie przeciwwskazań
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych
 • Przygotowanie obszaru zabiegowego (demakijaż, oczyszczenie i dezynfekcja skóry, znieczulenie)
 • Przygotowanie preparatów do iniekcji z substancjami aktywnymi dobrane odpowiednio do obszaru zabiegowego oraz zdiagnozowanego stanu skóry modelki
 • Opracowanie siatki nakłuć

Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca

 • Wykonanie mezoterapii igłowej skóry głowy metodą ręczną
 • Wykonanie mezoterapii igłowej twarzy metodą ręczną
 • Wykonanie mezoterapii igłowej określonego obszaru ciała metodą ręczną
 • Wykonywanie poszczególnych etapów zabiegu metodami: nappage, depozytową (mikropęcherzyków), liniową
 • Wykonywanie wybranych rodzajów zabiegów metodą pistoletową 

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.


II. Część praktyczna – blok tematyczny: Wypełniacze (kwas hialuronowy) 


Zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów wykonywanych czynności, sposobu ich wykonywania, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Jednorazowe igły (0,30x12 LUB 0,45x16)
 • Jednorazowe strzykawki (1ml lub 2ml)
 • Płyny do dezynfekcji skóry i urządzeń
 • Znieczulenie (preparat znieczulający, folia kosmetyczna, nożyczki)
 • Środki higieniczne m.in. : płatki kosmetyczne, chusteczki
 • Kosmetyki do demakijażu

Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu, wykluczenie przeciwwskazań
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych
 • Przygotowanie obszaru zabiegowego (demakijaż, oczyszczenie i dezynfekcja skóry, znieczulenie)

Etapowe wykonywanie zabiegu przez uczestników szkolenia według instrukcji szkoleniowca

 • Iniekcje z zastosowaniem kwasu hialuronowego nieusieciowanego 3,5% na każdej z omawianych partii obszaru zabiegowego
 • Iniekcje z zastosowaniem kwasu hialuronowego usieciowanego na każdej z omawianych partii obszaru zabiegowego
 • Nauka ostrzykiwania kwasem hialuronowym usieciowanym (lwia zmarszczka, okolice oczu, bruzda nosowo-wargowa, zmarszczki marionetki)

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.

Dofinansowanie

Broadway Beauty Dofinansowanie

Leasing

Oblicz ratę Skorzystaj z leasingu
Specjalista Anti-aging
już od 5500
 • Kategoria: Twarz
 • Czas trwania kursu: 4 dni
Szkolenie zawiera:
7 godzin teorii
25 godzin praktyk
Ćwiczenia pod okiem instruktora
Dostęp do materiałów szkoleniowych
Certyfikat ukończenia

SUPER RABATY
NA KOLEJNE SZKOLENIA

* Szkolenia typu specjalista nie są objęte programem rabatowania.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Broadway Beauty® Timeline to narzędzie które pozwoli Ci śledzić nasze poczynania. Dowiesz się gdzie będziemy i kiedy. Targi, Mistrzostwa, Najświeższe wydarzenia w małej kapsułce, która działa idealnie na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach.
TIMELINE

UWAGA – Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Broadway Beauty® International Beauty Group i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o  Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia się szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora
niezależnych.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Broadway Beauty® zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.

Poinformuj mnie o dostępności Zostaw swój adres email poniżej, poinformujemy Cię kiedy ten produkt bedzie znowu dostępny.
Email Twój adres e-mail zostanie użyty tylko w celu poinformowania Cię o dostępności.