Ortozy i odciążenia & Rekonstrukcja płytki paznokciowej

Poziom: Zaawansowany
Szkolenie dostarczy Ci wiedzy teoretycznej o deformacji i dysfunkcji podologicznych stóp w przypadku zastosowania indywidualnych ortoz. Nabędziesz umiejętności praktyczne pozwalających na samodzielne projektowanie i wykonywanie indywidualnie dobranych ortoz i odciążeń pozabiegowych. Dodatkowo zdobędziesz umiejętności w tworzeniu rekonstrukcji płytki paznokciowej różnymi metodami.

Opis Szkolenia

Umiejętność tworzenia indywidualnych ortoz oraz odciążeń pozabiegowych spowoduje, że znacząco poszerzysz grono swoich potencjalnych klientów, o osoby poszukujące wsparcia w zakresie eliminacji różnego typu dysfunkcji podologicznych. 

Część teoretyczna dostarczy niezbędnej wiedzy z obszaru budowy anatomicznej stopy, przyczyn powstawania odcisków, modzeli i hiperaktoz oraz zapobiegania im przez tworzenie ortoz i odciążeń pozabiegowych. 

Uczestnicy poznają zastosowanie tworzenia indywidualnych ortoz i odciążeń pozabiegowych, metody ich pomiaru i projektowania, wykorzystywane materiały oraz technologie. W przypadku odciążeń omówiona zostanie kwestia ich zastosowania, doboru właściwego materiału, formy, kształtu oraz umiejscowienia w obrębie stopy.

W zakresie rekonstrukcji płytki paznokciowej, uczestnicy usystematyzują wiedzę na temat  metod rekonstrukcji paznokcia, wykorzystywanych do tego preparatów i technik wykonywania zabiegów.

Część praktyczna poświęcona będzie ćwiczeniom różnych technik tworzenia ortoz na masach ortozowych. Uczestnik wykona także rekonstrukcje płytki paznokciowej z zastosowaniem różnych metod na fantomach i modelach, postępując zgodne z wytycznymi szkoleniowca.


Warunki przystąpienia

Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły podstawowe szkolenie podologiczne.

Program Szkolenia

BLOK TEMATYCZNY ORTOZY I ODCIĄŻENIA

Teoria

Deformacje i schorzenia w obrębie stóp 

 • Budowa anatomiczna stopy, cechy anatomiczne skóry w obrębie stóp, funkcje i fizjologia skóry 
 • Omówienie schorzeń, które koryguje się ortezami
 • Zastosowanie ortoz indywidualnych
 • Dobór ortoz do określonych dysfunkcji podologicznych
 • Praca na masach ortozowych
 • Metodyka pomiaru i zasady projektowania ortoz
 • Dobór materiału, kształtu odciążenia oraz umiejscowienia w obrębie stopy
 • Zalecenia pozabiegowe

Wymagania sanitarne oraz BHP wykonywania zabiegów podologicznych

 • Dezynfekcja i sterylizacja 
 • Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (medycznymi)
 • Stanowisko pracy, jego wyposażenie i przygotowanie do zabiegu, 

Dokumentacja zabiegowa

 • Formularz świadomej zgody 

Praktyka

Zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów i techniki wykonywanych czynności, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Preparaty dezynfekcyjne i pielęgnacyjne
 • Środki higieniczne
 • Materiały i narzędzia do pomiarów i tworzenia formy ortozy oraz wykonania ortozy indywidualnej
 • Materiały do wykonania odciążenia indywidualnego

Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu, wywiad, diagnostyka i plan zabiegu
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych i profilaktycznych

Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca

 • Kontrolowanie sposobu przygotowania obszaru zabiegowego
 • Kontrolowanie wykonywania poszczególnych etapów zabiegu z zastosowaniem odpowiedniej techniki pracy – pomiar, forma, kształt, umiejscowienie ortozy lub odciążenia

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.


BLOK TEMATYCZNY REKONSTRUKCJA PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ

Teoria

Podstawy anatomii

 • Budowa i fizjologia paznokci

Rekonstrukcja paznokcia

 • Wskazania i przeciwwskazania do rekonstrukcji paznokci
 • Metoda rekonstrukcji paznokci - praca na akrylu podologicznym, żelach do rekonstrukcji oraz nagellmasie
 • Rekonstrukcja paznokcia zniszczonego przez przebieg zakażeń grzybicznych, bakteryjnych, urazy mechaniczne
 • Technika wykonywania zabiegu z użyciem poszczególnych preparatów
 •  Zabezpieczenie łożyska przed uszkodzeniem odpowiednimi preparatami

Wymagania sanitarne oraz BHP wykonywania zabiegów podologicznych

 • Dezynfekcja i sterylizacja - sposób wykonywania, urządzenia do sterylizacji, środki dezynfekcyjne
 • Aseptyka, bezpieczeństwo sanitarne i higiena pracy, ergonomia
 • Stanowisko pracy, jego wyposażenie i przygotowanie do zabiegu, narzędzia, akcesoria i preparaty do zabiegu

Dokumentacja zabiegowa - formularze świadomej zgody

 • Schorzenia wpływające na sposób przeprowadzenia zabiegu
 • Możliwe powikłania, zalecania pozabiegowe
 • Formularz świadomej zgody 

Praktyka

Zabieg instruktażowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca z praktycznym udziałem uczestnika szkolenia

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Narzędzia.akcesoria
 • Preparaty dezynfekcyjne i pielęgnacyjne
 • Środki higieniczne

 Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu, wywiad, diagnostyka i plan zabiegu
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych i profilaktycznych

Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca

 • Kontrolowanie sposobu przygotowania obszaru zabiegowego
 • Kontrolowanie wykonywania poszczególnych stapów zabiegu z zastosowaniem odpowiedniej techniki pracy oraz właściwego stosowania preparatów do rekonstrukcji paznokcia

Końcowa ocena efektu zabiegowego - w odniesieniu zakresu wykonanego zabiegu podologicznego

Dofinansowanie

Broadway Beauty Dofinansowanie

Leasing

Oblicz ratę Skorzystaj z leasingu
Ortozy i odciążenia & Rekonstrukcja płytki paznokciowej
1400
 • Kategoria: Podologia
 • Czas trwania kursu: 1 dzień
 • Poziom: Zaawansowany
Szkolenie zawiera:
2 godziny teorii
6 godzin praktyk
Ćwiczenia pod okiem instruktora
Dostęp do materiałów szkoleniowych
Certyfikat ukończenia


SUPER RABATY
NA KOLEJNE SZKOLENIA

* Szkolenia typu specjalista nie są objęte programem rabatowania.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Broadway Beauty® Timeline to narzędzie które pozwoli Ci śledzić nasze poczynania. Dowiesz się gdzie będziemy i kiedy. Targi, Mistrzostwa, Najświeższe wydarzenia w małej kapsułce, która działa idealnie na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach.
TIMELINE

UWAGA – Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Broadway Beauty® International Beauty Group i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o  Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia się szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora
niezależnych.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Broadway Beauty® zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.