Ortezy i odciążenia

Szkolenie dostarczy Ci solidnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, pozwalających na samodzielne projektowanie i wykonywanie indywidualnie dobranych ortez i odciążeń. Dowiesz się w jaki sposób rozpoznawać dysfunkcje podologiczne. Uzyskasz niezbędną wiedzę dotyczącą odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy do zabiegów podologicznych oraz wymagań sanitarnych i prawnych z nimi związanych. Troszcz się o klientów nie tylko w zakresie ich estetycznego wyglądu ale także komfortu fizycznego, po zniwelowaniu dysfunkcji w obrębie stóp.

Opis Szkolenia

Umiejętność tworzenia indywidualnych ortez oraz odciążeń spowoduje, że znacząco poszerzysz grono swoich potencjalnych klientów, o osoby poszukujące wsparcia w zakresie eliminacji różnego typu dysfunkcji podologicznych. 

Część teoretyczna dostarczy niezbędnej wiedzy z obszaru budowy anatomicznej stopy, przyczyn powstawania odcisków, modzeli i hiperaktoz, zapobiegania im oraz sposobów leczenia. Dowiesz się jakie są przyczyny najczęstszych deformacji stóp oraz jakimi metodami je leczyć. Poznasz wymagania sanitarne i aseptyczne stanowiska pracy, sposoby postępowania z odpadami medycznymi oraz kwestie ubezpieczenia i odpowiedzialności prawnej. Szkoleniowiec przedstawi schorzenia, mogące mieć wpływ na przeprowadzenie zabiegu. 

Uczestnicy poznają zastosowanie ortez indywidualnych w terapii zniekształceń stóp, metody ich pomiaru i projektowania, wykorzystywane materiały oraz technologie. W przypadku odciążeń omówiona zostanie kwestia ich zastosowania, doboru właściwego materiału, formy, kształtu oraz umiejscowienia w obrębie stopy. 

Część praktyczna poświęcona będzie w początkowej fazie zabiegowi pokazowemu, wykonanemu przez szkoleniowca na modelce. Omówione zostaną jego wszystkie etapy oraz zastosowane techniki. Kolejno uczestnicy przygotują stanowiska pracy i po przeprowadzeniu wywiadu, wykonają zabiegi na modelkach, postępując zgodnie z instrukcjami szkoleniowca. 

Naucz się dobierać wymiar, formę, kształt i umiejscowienie ortezy bądź odciążenia. Dzięki temu będziesz mógł wesprzeć swoich klientów w niwelowaniu różnego typu dysfunkcji stóp. 

Program Szkolenia

Teoria

Deformacje i schorzenia w obrębie stóp 

 • Budowa anatomiczna stopy, cechy anatomiczne skóry w obrębie stóp, funkcje i fizjologia skóry i tkanki podskórnej
 • Przyczyny powstawania odcisków i modzeli, zapobieganie ich powstawaniu i metody leczenia
 • Charakterystyka anatomiczna, przyczyny postawania, zapobieganie i leczenie odcisków
 • Charakterystyka anatomiczna, przyczyny powstawania, zapobieganie i leczenie modzeli
 • Przyczyny powstawania hiperkeratoz, pęknięcia suche i wilgotne, zapobieganie i leczenie
 • Deformacje stóp, przyczyny powstawania, metody leczenia

Wymagania sanitarne oraz BHP wykonywania zabiegów podologicznych

 • Dezynfekcja i sterylizacja – sposób wykonywania, urządzenia do sterylizacji, środki dezynfekcyjne
 • Aseptyka, bezpieczeństwo sanitarne i higiena pracy, ergonomia
 • Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (medycznymi)
 • Stanowisko pracy, jego wyposażenie i przygotowanie do zabiegu, 

Schorzenia lub dolegliwości mające wpływ na sposób przeprowadzenia zabiegu lub następstwa pozabiegowe, wywiad z klientem – dokumentacja (formularze świadomej zgody), zalecenia pozabiegowe 

 • Schorzenia wpływające na sposób przeprowadzenia zabiegu
 • Zalecenia pozabiegowe
 • Formularz świadomej zgody w kontekście odpowiedzialności cywilnej za wykonywanie zabiegów podologicznych

Ortezy i odciążenia indywidualne

 • Zastosowanie ortez indywidulanych do terapii zniekształceń stóp
 • Metody pomiaru i projektowania ortez, dobór  ortezy do określonej dysfunkcji podologicznej,  materiały do tworzenia ortez, technologia tworzenia indywidualnych ortez
 • Zastosowanie odciążeń indywidualnych schorzeniach występujących w obrębie stóp
 • Dobór materiału, formy i kształtu odciążenia oraz umiejscowienia w obrębie stopy dobrane do określonego schorzenia lub dysfunkcji


Praktyka

Zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów i techniki wykonywanych czynności, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Preparaty dezynfekcyjne i pielęgnacyjne
 • Środki higieniczne
 • Materiały i narzędzia do pomiarów i tworzenia formy ortezy oraz wykonania ortezy indywidualnej
 • Materiały do wykonania odciążenia indywidualnego

Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu, wywiad medyczny, diagnostyka i plan zabiegu
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych i profilaktycznych

Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca

 • Kontrolowanie sposobu przygotowania obszaru zabiegowego
 • Kontrolowanie wykonywania poszczególnych etapów zabiegu z zastosowaniem odpowiedniej techniki pracy – pomiar, forma, kształt, umiejscowienie ortezy lub odciążenia

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.


Dofinansowanie

Broadway Beauty Dofinansowanie

Leasing

Oblicz ratę Skorzystaj z leasingu
Ortezy i odciążenia
już od 800
 • Kategoria: Stopy
 • Czas trwania kursu: 1 dzień
Szkolenie zawiera:
2 godziny teorii
6 godzin praktyk
Ćwiczenia pod okiem instruktora
Dostęp do materiałów szkoleniowych
Certyfikat ukończenia


SUPER RABATY
NA KOLEJNE SZKOLENIA

* Szkolenia typu specjalista nie są objęte programem rabatowania.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Broadway Beauty® Timeline to narzędzie które pozwoli Ci śledzić nasze poczynania. Dowiesz się gdzie będziemy i kiedy. Targi, Mistrzostwa, Najświeższe wydarzenia w małej kapsułce, która działa idealnie na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach.
TIMELINE

UWAGA – Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Broadway Beauty® International Beauty Group i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o  Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia się szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora
niezależnych.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Broadway Beauty® zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.

Poinformuj mnie o dostępności Zostaw swój adres email poniżej, poinformujemy Cię kiedy ten produkt bedzie znowu dostępny.
Email Twój adres e-mail zostanie użyty tylko w celu poinformowania Cię o dostępności.