Makijaż permanentny ust Masterclass

Poziom: Ekspert
Poszerz swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniu z doskonalenia pigmentacji ust, przy użyciu nowoczesnych technik makijażu permanentnego. Poznaj najlepsze metody maszynowe, naucz się stosować specjalistyczne urządzenia, narzędzia oraz preparaty zabiegowe, wykorzystywane w różnych technikach. Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady wizażu i kolorymetrii, niezbędne do codziennej pracy. Ponadto, szczegółowo omówiona będzie technika wykonywania pigmentacji ust 3D. Przeważająca część praktyczna, pozwoli dokładnie przetestować zdobytą wiedzę.

Opis Szkolenia

Na szkoleniu, uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę z zakresu pigmentacji ust metodami maszynowymi, z użyciem specjalistycznych urządzeń, narzędzi orza preparatów, wykorzystywanych w popularnych technikach makijażu permanentnego. Wąska specjalizacja tego szkolenia powoduje, iż w wyczerpujący sposób przedstawia ono zagadnienia, związane z tego typu zabiegami. 

Krótka część teoretyczna porządkuje wiedzę na temat wymagań higieniczno – sanitarnych podczas zabiegu, niezbędnych formalności z nim związanych, sposobów podawania znieczulenia oraz przeciwwskazań. Szkoleniowiec omówi ponadto temat doboru kształtu oraz koloru pigmentacji, do subtonu skóry, parametrów anatomicznych twarzy czy oczekiwanego przez klienta efektu wizualnego. Szczegółowej analizie poddane zostaną dwie techniki wykonywania pigmentacji 3D – Lip Gloss oraz Lip Light. 

Na każdym z etapów w części praktycznej instruktor wskaże, jak stosowana technika, wpływa na cel zabiegowy i uzyskany efekt końcowy. Kolejno, uczestnicy przygotują się do wykonania zabiegów na sztucznych skórach, w technice pigmentacji ust 3D. Końcowy etap spotkania to wykonanie przez każdego uczestnika zabiegu na modelce, zgodnie ze wskazaniami szkoleniowca. 

Korzystając z naszych usług, z łatwością wyspecjalizujesz się w profesjonalnej pigmentacji ust.

W naszych szkoleniach stawiamy na praktykę i przyjazną atmosferę. Po szkoleniu kursant otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim oraz skrypt szkoleniowy. Jako placówka kształcenia ustawicznego wydajemy Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Specjalnie dla naszych absolwentów przygotowaliśmy profesjonalny program wsparcia poszkoleniowego w postaci seminarium online z trenerem.


Warunki przystąpienia

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenia z zakresu makijażu permanentnego ( poparte certyfikatem) oraz posiadają doświadczenie w wykonywaniu tych zabiegów. 

Dodatkowo prosimy o przesłanie przykładowych zdjęć prac w celu weryfikacji umiejętności przez naszego trenera.

Program Szkolenia

Teoria

Wymagania higieniczno-sanitarne do zabiegów makijażu permanentnego 

 • Aseptyka, sterylizacja i dezynfekcja
 • Postępowanie z odpadami medycznymi

Formularz świadomej zgody na zabieg PMU

 • Prawidłowa treść formularza świadomej zgody na zabieg kosmetologiczny
 • Wywiad medyczny
 • Oczekiwania klienta w odniesieniu do efektu estetycznego zabiegu

Przeciwwskazania do zabiegu

 • Przeciwwskazania bezwzględne
 • Przeciwwskazania czasowe
 • Możliwe powikłania i reakcje alergiczne

Znieczulenie w PMU

 • Środki znieczulające i ich zastosowanie
 • Przeciwwskazania do znieczulenia

Wizaż i kolorymetria w makijażu permanentnym 

 • Dobór kształtu pigmentacji ust do kształtu twarzy i zamierzonego efektu wizualnego
 • Dobór koloru pigmentu do subtonu skóry i innych parametrów anatomicznych

Techniki wykonywania pigmentacji ust 3D

 • Lip Gloss
 • Lip Light


Praktyka

Zabiegi pokazowe wykonywane na sztucznych skórach przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów i techniki wykonywanych czynności, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu

 • Pokaz techniki wykonywania rysunku
 • Pokaz zabiegu pigmentacji ust 3D

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Dobór igieł i pigmentów
 • Środki dezynfekcyjne i do oczyszczenia skóry
 • Znieczulenie (preparat znieczulający, folia kosmetyczna, nożyczki)
 • Środki higieniczne
 • Przygotowanie i ustawienie urządzeń do aplikacji pigmentu (I’m Ink / White One)

Ćwiczenie każdej metody i techniki na sztucznych skórach

 • Technika wykonywania rysunku
 • Techniki pigmentacji ust 3D – według instrukcji szkoleniowca 

Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu oraz metody jego wykonania, wykluczenie przeciwwskazań w odniesieniu do wybranej metody zabiegu
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych
 • Przygotowanie obszaru zabiegowego (demakijaż, oczyszczenie i dezynfekcja skóry, znieczulenie)
 • Wykonanie rysunku wstępnego

Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca

 • Kontrolowanie właściwego doboru obrotów urządzenia do pigmentacji, doboru igieł i pigmentów
 • Kontrolowanie techniki pigmentacji  ust 3D zgodnej z ćwiczoną metodą 

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.


Dofinansowanie

Broadway Beauty Dofinansowanie

Leasing

Oblicz ratę Skorzystaj z leasingu
Makijaż permanentny ust Masterclass
2100
payplus
 • Kategoria: Makijaż Permanentny
 • Czas trwania kursu: 1 dzień
 • Poziom: Ekspert
 • Sugerujemy zabrać ze sobą na szkolenie własny sprzęt, który wykorzystujesz do codziennej pracy. Dobrze znane Ci urządzenie znacząco ułatwi ćwiczenia oraz późniejszą samodzielną pracę.
* Jeśli podstawową wiedzę zdobyłaś/eś w naszych placówkach możesz skorzystać z 10% zniżki. Promocja dla absolwentów nie lączy się z innymi.
Szkolenie zawiera:
1 godzina teorii
7 godzin praktyk
Ćwiczenia pod okiem instruktora
Dostęp do materiałów szkoleniowych
Certyfikat ukończenia
Liczba modelek: 2

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Broadway Beauty® Timeline to narzędzie które pozwoli Ci śledzić nasze poczynania. Dowiesz się gdzie będziemy i kiedy. Targi, Mistrzostwa, Najświeższe wydarzenia w małej kapsułce, która działa idealnie na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach.
TIMELINE

UWAGA – Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Broadway Beauty® International Beauty Group i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o  Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia się szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora
niezależnych.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Broadway Beauty® zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.

Zadaj pytanie
Oceń nas!