Makijaż permanentny brwi, kreski, usta dla zaawansowanych

Poziom: Zaawansowany
Zostań specjalistą w wykonywaniu makijażu permanentnego brwi, kresek oraz ust. Uzupełnij posiadaną już wiedzę o najskuteczniejsze techniki i metody wykonywania zabiegów, z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń, narzędzi i preparatów. Dowiedz się w jaki sposób budować swoje portfolio oraz dobre relacje z klientami. Praktykuj pod okiem specjalistów i utrwalaj wiedzę z nowoczesnych technik, trwale poprawiających wygląd. Dowiedz się jak podnosić efektywność działań, zapewniając wyższą satysfakcję konsumencką.

Opis Szkolenia

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób zaawansowanych, które posiadają już niezbędną wiedzę ale chcą ją poszerzyć bądź usystematyzować. Rozbudowana część praktyczna, umożliwi przetestowanie omówionych technik i metod pod okiem instruktorów, którzy podzielą się swoim bogatym doświadczeniem. 

Część teoretyczna to kompendium wiedzy, obejmujące zagadnienia, związane z budową skóry, pigmentologią, znieczuleniem, zasadami higieny i aseptyki, odpowiedzialnością prawną jak i marketingiem. Przedstawione zostaną tutaj  metody pigmentacji brwi: Ombre Brows. W zakresie pigmentacji powiek omówiona zostanie kreska i eyeliner, zaś w obszarze ust – kontur z wypełnieniem. 

Szkoleniowiec omówi sposób przygotowania stanowiska pracy, ze szczególnym naciskiem na obsługę urządzenia do maszynowej pigmentacji – I’m Ink, I'm Ink Shine/Shadow oraz Perfect Touch. Wiedza ta, zostanie dokładnie utrwalona, w obszernej części poświęconej ćwiczeniom. 

Instruktor wykona zabiegi pokazowe, zarówno na sztucznej skórze jak i na modelkach. Szczegółowo omówi każdy etap, uwzględniając cel zabiegowy oraz oczekiwany efekt. 

Uczestnicy szkolenia przygotują stanowiska pracy i będą ćwiczyć każdą metodę oraz technikę na sztucznych skórach. Następnie wykonają zabiegi na modelkach, w sposób etapowy, pozwalający na kontrolowanie przebiegu całego procesu. 

Wsparcie ze strony doświadczonego instruktora, zapewni bezpieczeństwo i szereg pożytecznych wskazówek. 

Program Szkolenia

Teoria

Podstawy marketingu

 • Portfolio, dokumentacja fotograficzna zabiegów
 • Media społecznościowe i ich wykorzystanie do promocji i reklamy
 • Klient i jego oczekiwania, budowanie relacji

Anatomia, fizjologia i biochemia skóry

 • Kształty twarzy i ich wpływ na sposób na technikę oraz kształt pigmentacji brwi
 • Budowa anatomiczna skóry
 • Funkcje skóry, zaburzenia i choroby skóry

Pigmentologia i wizaż w makijażu permanentnym

 • Skład chemiczny i cechy pigmentów
 • Pigmenty organiczne i nieorganiczne
 • Teoria barw
 • Analiza kolorystyczna i wizaż w makijażu permanentnym
 • Dobór kształtu brwi do kształtu twarzy, dobór koloru pigmentu do typu kolorystycznego skóry

Znieczulenie w PMU

 • Środki znieczulające stosowane do zabiegów PMU
 • Sposób zastosowania środków znieczulających i przeciwwskazania do ich użycia

Zasady aseptyki i higieny

 • Wymagania sanitarne dla gabinetu kosmetycznego
 • Dezynfekcja i sterylizacja – zasady i sposób przeprowadzania
 • Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 • Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (medycznymi)
 • BHP podczas zabiegów

Odpowiedzialność prawna, ubezpieczenie, wywiad 

 • Zakres i zasady odpowiedzialności prawnej za wykonywane zabiegi z zakresu makijażu permanentnego – prawna dopuszczalność zabiegów z przerwaniem ciągłości skóry
 • Ochrona ubezpieczeniowa – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Wywiad z klientem, formularz świadomej zgody

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

 • Wskazania do zabiegu - medyczne, estetyczne, społeczne
 • Przeciwwskazania do zabiegu, reakcje i testy uczuleniowe
 • Powikłania pozabiegowe
 • Zalecenia i pielęgnacja pozabiegowa

Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu

 • Preparaty do pigmentacji, ich rodzaje i zastosowanie
 • Urządzenia do maszynowej pigmentacji (I’m Ink, I'm Ink Shine/Shadow oraz Perfect Touche), ich działanie oraz sposób użycia do zabiegu
 • Rodzaje igieł i sposób ich doboru
 • Wyposażenie stanowiska pracy, akcesoria, środki higieny

Metoda pigmentacji brwi – Ombre Brows

 • Schemat i plan zabiegu
 • Techniki pigmentacji 

Pigmentacja powiek – kreska, eyeliner

 • Schemat i plan zabiegu
 • Techniki pigmentacji 

Pigmentacja ust – kontur z wypełnieniem

 • Schemat i plan zabiegu
 • Techniki pigmentacji 


Praktyka

Zabiegi pokazowe wykonywane na sztucznych skórach oraz modelkach przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów i techniki wykonywanych czynności, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu

 • Pokaz zabiegu pigmentacji brwi Ombre Brows
 • Pokaz zabiegu pigmentacji powiek (kreska, eyeliner)
 • Pokaz zabiegu pigmentacji ust (kontur, wypełnienie) 

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Dobór igieł i pigmentów
 • Płyny do dezynfekcji skóry i urządzeń
 • Znieczulenie (preparat znieczulający, folia kosmetyczna, nożyczki)
 • Środki higieniczne m.in. : płatki kosmetyczne, chusteczki
 • Kosmetyki do demakijażu
 • Przygotowanie i ustawienie urządzeń do aplikacji pigmentu (I’m Ink, I'm Ink Shine, Shadow oraz Perfect Touch)

Ćwiczenie każdej metody i techniki na sztucznych skórach

 • Technika wykonywania rysunku
 • Techniki pigmentacji odrębnie dla każdej metody objętej planem nauczania – według instrukcji szkoleniowca 

Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu oraz metody jego wykonania, wykluczenie przeciwwskazań w odniesieniu do wybranej metody zabiegu
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych
 • Przygotowanie obszaru zabiegowego (demakijaż, oczyszczenie i dezynfekcja skóry, znieczulenie)
 • Wykonanie rysunku wstępnego

Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca

 • Kontrolowanie właściwego doboru obrotów urządzenia do pigmentacji, doboru igieł i pigmentów
 • Kontrolowanie techniki pigmentacji zgodnej z ćwiczoną metodą – odrębnie dla każdego obszaru pigmentacji (brwi, usta, powieki)

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.


Dofinansowanie

Broadway Beauty Dofinansowanie

Leasing

Oblicz ratę Skorzystaj z leasingu
Makijaż permanentny brwi, kreski, usta dla zaawansowanych
3500
 • Kategoria: Makijaż Permanentny
 • Czas trwania kursu: 3 dni
 • Poziom: Zaawansowany
 • Sugerujemy zabrać ze sobą na szkolenie własny sprzęt, który wykorzystujesz do codziennej pracy. Dobrze znane Ci urządzenie znacząco ułatwi ćwiczenia oraz późniejszą samodzielną pracę.
* Jeśli podstawową wiedzę zdobyłaś/eś w naszych placówkach możesz skorzystać z 20% zniżki. Promocja dla absolwentów nie lączy się z innymi.
Szkolenie zawiera:
4 godziny teorii
20 godzin praktyk
Ćwiczenia pod okiem instruktora
Dostęp do materiałów szkoleniowych
Certyfikat ukończenia


SUPER RABATY
NA KOLEJNE SZKOLENIA

* Szkolenia typu specjalista nie są objęte programem rabatowania.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Broadway Beauty® Timeline to narzędzie które pozwoli Ci śledzić nasze poczynania. Dowiesz się gdzie będziemy i kiedy. Targi, Mistrzostwa, Najświeższe wydarzenia w małej kapsułce, która działa idealnie na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach.
TIMELINE

UWAGA – Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Broadway Beauty® International Beauty Group i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o  Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia się szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora
niezależnych.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Broadway Beauty® zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.