Klamry podologiczne

Szkolenie z podstawowych klamer podologicznych na wkręcające i wrastające paznokcie przygotuje Cię do samodzielnego wykonywania zabiegów, polegających na korygowaniu deformacji płytki paznokciowej. Podczas kursu nauczysz się prawidłowo tworzyć i dostosowywać klamry ortonyksyjne w zależności od rodzaju zniekształcenia i zamierzonego efektu.

Opis Szkolenia

Podczas części teoretycznej szkoleniowiec omówi anatomiczną budowę płytki paznokciowej, przyczyny powstawania wrastających i wkręcających paznokci oraz problem nawracalności deformacji. Zostaną omówione dwie najczęściej stosowane techniki w ortonykcji, sposoby ich tworzenia i zakładania.

- Klamra PODO NailBrace – klamra trzyczęściowa wykonana z drutu podologicznego. Dzięki zastosowaniu systemu haczykowego oraz „omegi” jako siły dźwigni, klamra wykazuje silne właściwości korygujące nawet najbardziej „rurkowatych” paznokci. Konstrukcja trzyczęściowa pozwala na precyzyjne umieszczenie klamry.

- Klamra B/S Spange - plastikowa, sprężysta i elastyczna klamra naklejana na paznokieć, zapewniająca prawidłową pracę, pomagając wydobyć paznokieć na zewnątrz wałów okołopaznokciowych.

 

W części praktycznej szkoleniowiec przeprowadzi zabieg pokazowy na modelce, omawiając realizowane etapy i podejmowane czynności. Każdy z uczestników wykona ćwiczenia na sztucznych fantomach a następnie przygotuje stanowisko pracy i etapowo wykona zabieg na modelach, używając klamer i odpowiednio dobranych preparatów według instrukcji szkoleniowca.


Warunki przystąpienia

Do szkolenia może przystąpić każdy.

Program Szkolenia

Teoria

Budowa paznokcia

 • Budowa anatomiczna i funkcje paznokcia
 • Przekrój paznokcia

Przyczyny wrastania paznokci 

 • Przyczyny powstawania wrastających i wkręcających paznokci
 • Przyczyny nawracalności wrastania i wkręcania paznokci
 • Omówienie najczęstszych technik korygowania zdeformowanych paznokci
 • Planowanie terapii korygowania płytki paznokciowej
 • Prawidłowe opracowanie płytki paznokciowej przy użyciu narzędzi
 • Tworzenie i zakładanie trzyczęściowej klamry PODO NailBrace
 • Dostosowanie i zakładanie klamry plastikowej B/S Spange 

Wymagania sanitarne oraz BHP wykonywania zabiegów podologicznych

 • Dezynfekcja i sterylizacja
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia

Stanowisko pracy, jego wyposażenie i przygotowanie do zabiegu, specjalistyczne narzędzia, akcesoria i preparaty do zabiegu

 • Narzędzia podologiczne
 • Klamry i ich zastosowanie
 • Akcesoria i preparaty podologiczne

Praktyka 

Zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów i techniki wykonywanych czynności, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Narzędzia, klamry, akcesoria
 • Preparaty dezynfekcyjne i zabiegowe 

Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu, diagnostyka i dobór metody korekty  wrastającego paznokcia
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych

Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca

 • Kontrolowanie sposobu przygotowania paznokci do zabiegu, stosowania poszczególnych narzędzi, klamer, preparatów, techniki wykonywania poszczególnych etapów zabiegu oraz umiejętności posługiwania się narzędziami,  preparatami i akcesoriami oraz ich odpowiedniego doboru do zabiegu

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.


Dofinansowanie

Broadway Beauty Dofinansowanie

Leasing

Oblicz ratę Skorzystaj z leasingu
Klamry podologiczne
1500
 • Kategoria: Podologia
 • Czas trwania kursu: 1 dzień
Szkolenie zawiera:

2 godziny teorii

6 godzin praktyk

Ćwiczenia pod okiem instruktora

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Certyfikat ukończenia


SUPER RABATY
NA KOLEJNE SZKOLENIA

* Szkolenia typu specjalista nie są objęte programem rabatowania.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Broadway Beauty® Timeline to narzędzie które pozwoli Ci śledzić nasze poczynania. Dowiesz się gdzie będziemy i kiedy. Targi, Mistrzostwa, Najświeższe wydarzenia w małej kapsułce, która działa idealnie na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach.
TIMELINE

UWAGA – Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Broadway Beauty® International Beauty Group i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o  Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia się szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora
niezależnych.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Broadway Beauty® zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług.