Kilka słów o nas

Jesteśmy Niepubliczną Szkołą Policealną o uprawnieniach Szkoły Publicznej. Po ukończeniu Naszej Szkoły uzyskasz tytuł Technika usług kosmetycznych, a dodatkowo masz możliwość wyboru indywidualnej specjalizacji, które poszerzy Twoje umiejętności.

Chcesz wiedzieć
więcej?

Sprawdź Szczegóły

International Beauty School Broadway Beauty
Technikum Usług Kosmetycznych

Jako jedyni w Polsce wprowadzamy nowoczesny, innowacyjny system nauki oparty o dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku:

  • zajęcia prowadzone są w podobny sposób jak szkolenia,
  • wiedza książkowa zamieniana jest na przystępnie podaną wiedzę teoretyczną,
  • teoria bezpośrednio wdrażana jest podczas zajęć praktycznych.

Podczas dwuletniej nauki Słuchacz nauczy się jak w prawidłowy sposób pielęgnować skórę twarzy, ciała, dłoni i stóp. Będzie potrafił dostosować kosmetyki do zabiegów gabinetowych jak i pielęgnacji domowej. Dzięki współpracy ze znanymi i cenionymi markami kosmetycznymi, nowości w świecie beauty będą na bieżąco prezentowane na darmowych pokazach i szkoleniach.
W dzisiejszych czasach, w dobie rozkwitu branży kosmetycznej, sam tytuł kosmetyczki nie daje wielu możliwości. Ceniony i dobrze opłacany pracownik po ukończeniu zwykłej szkoły kosmetycznej jest zmuszony do ukończenia dodatkowych, kosztownych kursów.

Dzięki Naszej Szkole oraz specjalizacjom to się zmieni!

Misja Szkoły

Kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych słuchaczy. Realizację innowacyjnych modułowych programów nauczania uwzględniających braki i potrzeby rynku kosmetycznego w Polsce.

Wizja Szkoły

Wdrożenie najwyższych standardów kształcenia i oferowanie wysokiej jakości szkoleń prowadzonych przez profesjonalną kadrę, wykorzystując innowacyjne metody nauczania oraz prowadzenie własnych badań i wspieranie polskiej kosmetycznej branży szkoleniowej.

Cel Szkoły

Uzyskanie statusu szkoły elitarnej, kształcącej wykwalifikowaną kadrę kosmetyczną. Wdrożenie modułowego modelu kształcenia. Zastosowanie nowych technologii i innowacji.

Uprawnienia

Szkoła jest niepubliczną ponadpodstawową szkołą policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Szkoła działa na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 ze zm.) oraz statutu. Organem prowadzącym szkołę jest Żaneta Stanisławska właścicielka firmy Broadway Beauty. Redaktorka naczelna pierwszego w Polsce magazynu o makijażu permanentnym „Forever”. Właścicielka i pomysłodawczyni firmy z profesjonalnymi kosmetykami Nano Medic, linii odzieżowej I am Beauty oraz sieci szkół BB College. Założycielka fundacji BB serce.

Szkole przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, przyznane decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 1/2019 z dnia 10.01.2019r. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe, oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Szkoła wypełnia swoje cele i zadania, organizując edukację zgodnie z ramowym planem nauczania i w oparciu o programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia w zawodach w których kształci: Technik Usług Kosmetycznych – 514207.

Zostań naszym słuchaczem

Dołącz do grona naszych słuchaczy już dziś. Zainwestuj w siebie.
Wypełnij formularz rekrutacyjny i aplikuj do naszej szkoły.

Zapisz się