Kilka słów o nas

Jesteśmy Niepubliczną Szkołą Policealną o uprawnieniach Szkoły Publicznej. Po ukończeniu Naszej Szkoły uzyskasz tytuł Technika, a dodatkowo masz możliwość wyboru kierunku ze specjalizacją, która poszerzy Twoje umiejętności.

Wybierz swój kierunek

Sprawdź Szczegóły

International Beauty School Broadway Beauty

Jako jedyni w Polsce wprowadzamy nowoczesny, innowacyjny system nauki oparty o dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku:

Szkoła jest niepubliczną ponadpodstawową szkołą policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Szkoła działa na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 ze zm.) oraz statutu. Organem prowadzącym szkołę jest Żaneta Gortat-Stanisławska właścicielka i pomysłodawczyni firmy z profesjonalnymi kosmetykami O-medic, międzynarodowej platformy wykładów online Global Beauty Congress, Współwłaścicielka fabryki kosmetyków i wyrobów medycznych MG Evolution, właścicielka największej sieci szkół kosmetycznych Broadway Beauty, BB College oraz marki Permanent World. Założycielka fundacji „Parasol”, która wspiera kobiety samotnie wychowujące dzieci w zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych.

Szkole przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, przyznane decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 1/2019 z dnia 10.01.2019r. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Śląski Kurator Oświaty . Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe, oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Szkoła wypełnia swoje cele i zadania, organizując edukację zgodnie z ramowym planem nauczania i w oparciu o programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia w zawodach w których kształci.

Misja Szkoły

Kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych słuchaczy. Realizację innowacyjnych modułowych programów nauczania uwzględniających braki i potrzeby rynku kosmetycznego w Polsce.

Wizja Szkoły

Wdrożenie najwyższych standardów kształcenia i oferowanie wysokiej jakości szkoleń prowadzonych przez profesjonalną kadrę, wykorzystując innowacyjne metody nauczania oraz prowadzenie własnych badań i wspieranie polskiej kosmetycznej branży szkoleniowej.

Cel Szkoły

Uzyskanie statusu szkoły elitarnej, kształcącej wykwalifikowaną kadrę kosmetyczną. Wdrożenie modułowego modelu kształcenia. Zastosowanie nowych technologii i innowacji.

Dofinansowanie dla słuchaczy,
którzy dojeżdżają do szkoły powyżej 100km

Co zyskujesz?

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • Międzynarodowy dyplom w języku angielskim
  • Certyfikat kwalifikacji zawodowej
  • Europass: zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w całej Unii Europejskiej
  • Certyfikat ukończonej specjalizacji

Zapisy na wyższy semestr

Czy obecna szkoła do której chodzisz nie spełnia Twoich oczekiwań? Bądź Twoja grupa została
rozwiązana? A może przerwałeś naukę i chcesz ukończyć kierunek?
Nasza szkoła prowadzi zapisy na wyższe semestry.

Zadaj pytanie
Oceń nas!