Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa Towarem.

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

Instrukcja zwrotu towaru:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza zwrotu dostępnego tutaj (pobierz formularz zwrotu towaru) lub złożenie stosownego oświadczenia osobiście w jednym z oddziałów firmy.

Zwrot w sklepie internetowym

Wypełnij formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub napisz swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy i prześlij je na adres [email protected]

Zwrot w Salonie Broadway Beauty

Wypełnij formularz zwrotu towaru zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru i prześlij go na adres [email protected] ze wskazaniem oddziału Broadway Beauty, w którym chcesz zwrócić ten Towar.

Po otrzymaniu formularza zwrotu / oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru prześlemy je do właściwego oddziału Broadway Beauty i poinformujemy Cię o szczegółach dotyczących zwrotu Towaru. Wówczas udaj się do oddziału wraz z dowodem zakupu, aby dokonać zwrotu Towaru. Sugerujemy wcześniejszy kontakt z wybranym oddziałem w celu ustalenia terminu zwrotu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.

W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar:

Wysyłkowo na adres sklepu internetowego

Towar należy zwrócić przesyłając go wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru na niżej podany adres:

Broadway Beauty Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice

Z dopiskiem: ZWROT

Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz formularz zwrotu towaru lub jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, co znacznie ułatwi proces zwrotu Towaru.

Osobiście w oddziale Broadway Beauty

Należy zgłosić się do oddziału Broadway Beauty wraz z dowodem zakupu (np. paragon). Sugerujemy wcześniejszy kontakt z wybranym oddziałem w celu ustalenia terminu zwrotu.

Do zachowania terminu zwrotu Towaru wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu na zwrot Towaru.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku, gdy Konsument odsyła towar używany, uszkodzony, zdekompletowany, itp. może zostać obciążony kosztami zmniejszenia wartości odsyłanego towaru. W przypadku wysyłki zwracanego Towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

Zwrot dokonanych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Ciebie użyty w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzisz się na inny sposób zwrotu.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania zwracanego Towaru.

Reklamacje

W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego tutaj (pobierz formularz reklamacji) lub zgłoszenie reklamacji osobiście w jednym z oddziałów Broadway Beauty

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie wypełnionego formularza reklamacji bądź też oświadczenia o składanej reklamacji.

W przypadku braku możliwości wydrukowania bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza reklamacji na adres e-mail: [email protected]

Reklamowany towar lub usługa wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:

Broadway Beauty Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice

Z dopiskiem: REKLAMACJA

albo złożyć osobiście w jednym z oddziałów Broadway Beauty

Sprzedawca/Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Towaru. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni SMS-em lub drogą mailową lub pisemnie.W Przypadku towarów dla celów usprawnienia procesu reklamacji Klient powinien przekazać Towar Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacji/ oświadczeniem o składanej reklamacji.

Dokumenty do pobrania