Kierunek Kariera Zawodowa

MAŁOPOLSKA – KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie mamy przyjemność zaprosić do udziału w projekcie Kierunek Kariera Zawodowa, którego celem jest podwyższenie kompetencji zawodowych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Możliwość otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych mają jedynie Uczestnicy Projektu Kierunek Kariera Zawodowa realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
  • Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych określonych na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/ oraz skorzystanie z Bilansu Kariery w ramach projektu Kierunek Kariera.
  • Dofinansowanie do usług szkoleniowych wynosi maksymalnie 85%. Każdy Uczestnik ma możliwość otrzymania do 337 bonów szkoleniowych o wartości maksymalnej 5055 zł (w tym wkład własny w wysokości 15% tj. 758,25 zł).
  • Każdy Uczestnik Projektu samodzielnie dokonuje wyboru usługi, zgodnej z obszarami określonymi w Bilansie Kariery, spośród ofert dedykowanych dla Uczestników Projektu Kierunek Kariera Zawodowa z Bazy Usług Rozwojowych uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 

Możliwość otrzymania bonów szkoleniowych posiada osoba pracująca lub prowadząca działalność gospodarczą (ale nie zatrudniająca Pracowników) i związana z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), a ponadto która:

  • ma skończone 50 lat i dowolne wykształcenie;
  • ma skończone 25 lat, ale nie ma jeszcze 50 i co najwyżej wykształcenie średnie z maturą;
  • jest w przedziale wiekowym 18-25 lat i posiada maksymalnie wykształcenie na poziomie ukończonego technikum lub liceum (z egzaminem maturalnym) wówczas może wziąć udział w rekrutacji zamkniętej. Osoby biorące udział w rekrutacji zamkniętej są zobowiązane do minimum 2 spotkań z doradcą zawodowym oraz do udziału w warsztatach pn. „Pomnóż umiejętności i możliwości – stwórz swoje Portfolio”.

W projekcie od 1.07.2020 dopuszczona jest również możliwość skorzystania z dofinansowania dla osób z wykształceniem policealnym lub pomaturalnym, dla których będzie organizowana cykliczna rekrutacja. Podobnie jak dla osób, które są uczestnikami projektu „Nowy Start w Małopolsce”, czyli projektu adresowanego do osób powracających z zagranicy.

Z projektu mogą skorzystać również cudzoziemcy oraz rolnicy (osoby opłacające składki KRUS i zajmujące się działalnością rolną).

Zapłata za szkolenie dofinansowane następuje z użyciem bonów szkoleniowych Sodexo. Zakup bonów finansowany jest w 85% ze środków publicznych oraz w 15% ze środków prywatnych Uczestnika. Każdy bon ma wartość 15 zł. Od 1.07.2020 jedna godzina szkolenia jest rozliczana maksymalnie 4 bonami do wartości 60 złJeśli cena za godzinę szkolenia jest wyższa niż 60,00 zł, Uczestnik rozlicza ją środkami własnymi bezpośrednio do Usługodawcy. Opłata jest równa nadwyżce ponad 60,00 zł dla każdej godziny szkoleniowej.

Projekt KKZ będzie realizowany do 30.06.2023 r.

 

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do projektu:

Formularz Artykuł Wstępny

Dokumenty w ramach projektu do pobrania:

Dokumenty dla uczestnika projektu