Program Bezpieczny Gabinet z Cellbooster

BEZPIECZNY GABINET Z CELLBOOSTER? POZNAJ CERTYFIKOWANE PRODUKTY MEDYCZNE I DOŁĄCZ DO NASZEJ AKCJI.

CELLBOOSTER® -NOWA, BEZPIECZNA ERA MEZOTERAPII IGŁOWEJ.

Mezoterapia igłowa jest jednym z najpopularniejszych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. Dobór odpowiednich preparatów oraz technika iniekcji jest gwarancją skutecznej i bezpiecznej terapii zabiegowej. Bezpieczną erę mezoterapii igłowej otwierają kompleksy CELLBOOSTER®. To najnowsze produkty premium szwajcarskiej firmy Suisselle, z pełną certyfikacją CE, klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy III.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA

Dzięki opatentowanej technologii CHAC w kompleksach CELLBOOSTER® zostały zmodyfikowane i rozszerzone zdolności (HA) kwasu hialuronowego.
Specjalnie zaprojektowane połączenie nie- usieciowanego kwasu hialuronowego, aminokwasów oraz witamin wpisuje się w procesy fizjologiczne skóry. Dzięki wyjątkowej technologii wyroby medyczne CELLBOOSTER® zachowują swoją stabilność molekularną i gwarantują długotrwałe rezultaty.

WYBIERAJ WYROBY MEDYCZNE

Klasyfikacja wyrobów medycznych jest złożonym procesem, w trakcie którego produkty poddawane są szczegółowym badaniom. Ich celem jest zapewnienie wysokich norm jakościowych oraz bezpieczeństwo pacjentów. Rozróżniamy 4 klasy wyrobów medycznych
(klasa I, klasa IIa, klasa IIb, klasa III). Jednocześnie wraz ze wzrostem klasy zmieniają się poszczególne kryteria oceny. W przypadku wyrobów medycznych klasy III, najwyższej- takich jak CELLBOOSTER® obowiązują najbardziej restrykcyjne procedury zgodności. Certyfikat tego typu jako JEDYNY uprawnia do podawania preparatu w tkanki, potwierdza jego bezpieczeństwo metabolizowania oraz brak działania toksycznego. Dzięki temu masz pewność, że Twój klient nie dozna szeregu powikłań pozabiegowych jak: silne reakcje alergiczne wraz ze wstrząsem, trwałe grudki po podaniu preparatu, martwica w miejscu podania lub silny stan zapalny i zakażenie bakteryjne wynikające z podania skażonych preparatów. Całość procedury jest przeprowadzana przy udziale zewnętrznej jednostki notyfikowanej, czyli jednostki zgłoszonej do Komisji Europejskiej oceniającej zgodność wyrobu.
Podczas klasyfikacji wyrobu medycznego brane są pod uwagę m.in. następujące czynniki:

  • stopień inwazyjności,
  • czas oraz rodzaj kontaktu z pacjentem,
  • obecność składników, będących potencjalnie niebezpiecznych dla pacjenta.

CZYM JEST CERTYFIKAT CE?

CELLBOOSTER® jest pierwszym stabilizowanym kompleksem stworzonym w oparciu o opatentowaną technologię CHAC przeznaczonym do stymulacji skóry, który posiada Certyfikat CE wyrobu medycznego klasy III. Certyfikat CE dla wyrobów medycznych jest poświadczeniem zgodności ich oceny z wymogami przepisów Unii Europejskiej. Dzięki któremu wyrób może zostać wprowadzony do obrotu na jej terenie. W trakcie procesu certyfikacji ponownie produkt został poddany rzetelnym, niezależnym badaniom.

JAK SPRAWDZIĆ CZY DANY PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT CE III?

Po pierwsze poproś dystrybutora o podanie takiej informacji oraz przesłanie certyfikatów CE wydanych przez jednostkę notyfikowaną. Pamiętaj, że czasem produkty medyczne są podrabiane, jednak sam certyfikat z numerami referencyjnymi nie jest łatwy do skopiowania. Jeżeli nie jesteś pewien czy certyfikat jest prawdziwy zgłoś się do producenta i poproś o weryfikację. Wyrób medyczny klasy III powinien mieć pełne oznakowanie na opakowaniu, jest to: numer certyfikatu oraz znak CE zgodny z wymogami Unii Europejskiej. Numer referencyjny, dane producenta i organu reprezentującego producenta w UE, jeżeli ten ma siedzibę poza wspólnotą. Ważną informacją jest także możliwość występowania na opakowaniu oznakowania China Export lub FDA i KFDA. To oznakowania niedopuszczalne w UE, produkty te muszą mieć pełną certyfikację unijną, aby mogły być legalnie sprzedawane jako wyrób medyczny. Spoglądaj na paragon, jeżeli stawka VAT przy danym produkcie wynosi 8% oznacza to, że jest to wyrób zakwalifikowany jako medyczny.

BEZPIECZEŃSTWO W GABINECIE

Bezpieczeństwo i satysfakcja pacjentów w gabinetach kosmetycznych to priorytet każdego lekarza i kosmetologa. Dobór nieodpowiednich terapii zabiegowych oraz preparatów może w konsekwencji prowadzić do powstania powikłań.

Dlatego aby stworzyć bezpieczny gabinet należy odpowiednio dobierać preparaty, które są podawane w trakcie zabiegów. Do bezpiecznych preparatów należą wyroby medyczne klasy III. Takie jak innowacyjne wyroby firmy Suisselle, powstałe dzięki długoletnim badaniom w dziedzinie terapii komórkowej oraz kwasu hialuronowego.

Dołącz do programu BEZPIECZNY GABINET Z CELLBOOSTER®

Chcesz stworzyć nowoczesne i bezpieczne miejsce dla swoich pacjentów? Dołącz do elitarnego programu „BEZPIECZNY GABINET Z CELLBOOSTER®”

Co zyskujesz?

  • WIERNOŚĆ KLIENTÓW

Dzięki wyjątkowym zabiegom zyskasz stałych klientów pragnących innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań

  • RABATY NA PRODUKTY

Dla uczestników programu przygotowaliśmy rabaty na zamówienia
Otrzymaj swój niepowtarzalny kod rabatowy

  • WIEDZĘ i UMIEJĘTNOŚCI

Certyfikowane szkolenie z nowoczesnych technik mezoterapii z wykorzystaniem certyfikowanych preparatów medycznych CELLBOOSTER®.

  • WSPARCIE

Wsparcie marketingowe w trakcie trwania współpracy
Certyfikat „BEZPIECZNY GABINET Z CELLBOOSTER®”
Oznaczenie Twojego gabinetu na mapie gabinetów biorących udział w programie „BEZPIECZNY GABINET Z CELLBOOSTER®”
Ulotki dla Twoich klientów

  • ATRAKCYJNY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Certyfikowane szkolenie „Techniki pracy preparatami medycznymi CE III. Łączenie produktów i innowacyjne procedury.
Coroczne szkolenie w Szwajcarii, międzynarodowi prelegenci, wyjątkowe atrakcje
Międzynarodowe szkolenia i seminaria z KOL (Key Opinion Leader) Cellbooster
Zaproszenia na międzynarodowe targi IMCAS w Paryżu i AMWC w Monte Carlo

Wszystkie informacje związane z przystąpieniem do akcji „BEZPIECZNY GABINET Z CELLBOOSTER®” uzyskasz u Managera Projektu na stronie medycznieestetycznie.com