nagrody

Nagrody i osiągnięcia w Broadway Beauty

Odkrycie Roku to nagroda dla innowacyjnych produktów i usług, które pomimo krótkiego funkcjonowania na rynku potrafią wzbudzić zaufanie konsumentów. Dotyczy ona również produktów i usług, które objęła nowa, ciekawa i skuteczna kampania reklamowa. To także nagroda dla tych marek, które przeszły lifting marketingowy, relaunch, bądź zostały po raz pierwszy wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim projekcie Laur Klienta / Konsumenta.

Oceny innowacyjności, perspektywy odbioru przez rynek oraz prognozowanej dynamiki wzrostu popularności dokonuje Komisja Konkursowa projektu Laur Konsumenta/ Klienta.

Laur Konsumenta / Klienta to ogólnopolski projekt konsumencki, którego efektem jest wyłanianie każdego roku najpopularniejszych produktów i marek w swoich kategoriach. Zakrojony na skalę ogólnopolski plebiscyt przynosi producentom i dystrybutorom towarów oraz usługodawcom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań. Które produkty i usługi są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie?


Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest bazą danych zawierającą informacje o kilkunastu tysiącach instytucji szkoleniowych i ich ofercie. Dla instytucji szkoleniowych RIS stanowi narzędzie reklamy oferowanych usług. Pracownikom oraz klientom urzędów pracy pomaga zorientować się w ofercie szkoleniowej i dokonać racjonalnego wyboru.

Dzięki uzyskaniu wpisu do RIS możemy szkolić osoby bezrobotne i szukające pracy (finansowane ze środków publicznych). Możemy również przeprowadzać egzaminy na zakończenie przyuczenia do pracy dorosłych. Odbywa się to w ramach realizowanego we współpracy z urzędem pracy przygotowania zawodowego dorosłych.


Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Wypracowała go grupa branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych.

Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Jest standardem certyfikowanym. Jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

Spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych – RUR) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.


Kuratorium oświaty to instytucja podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej. Uzyskanie akredytacji Kuratorium Oświaty oznacza, że placówka kształcenia ustawicznego prowadzi swoje kierunki na najwyższym poziomie. Akredytacja potwierdza spełnienie określonych wymogów i zapewnienie wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Jeśli firma wprowadza nowatorskie programy i metody, a a kursy, które oferuje są na wysokim poziomie, to może ubiegać się o przyznanie akredytacji. Przyznaje ją regionalne Kuratorium Oświaty.

Uzyskaliśmy akredytację, ponieważ zapewniamy bazę wyposażoną w profesjonalne środki dydaktyczne. Prowadzimy zajęcia zgodnie z założonymi celami programowymi, również z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej. Systematycznie dostosowujesz bazę i wyposażenie dydaktyczne do potrzeb prowadzonego kształcenia. Nasza baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy, a także zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę. Systematycznie oceniamy pracę trenerów i tworzymy warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry.


nagrody PN-EN ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. W naszej spółce posiadamy wdrożone najnowsze standardy dla firm usługowych ISO 9001:2015 potwierdzające najwyższą jakość oferowanych przez nas usług. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta. Czyli określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.

Aby uzyskać certyfikat ISO musieliśmy spełnić szereg norm. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami. Do norm zaliczamy także zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu oraz dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów). Certyfikat ISO 9001 jest obiektywnym dowodem, że wszystkie procesy w naszej organizacji zorientowane są na osiągnięcie wysokiej jakości.


nagrody Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego o uprawnieniach placówki publicznej. Posiadamy aktywy wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, który potwierdza nasze kwalifikacje i uczciwość.

Pod adresem https://rspo.men.gov.pl dostępna jest wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych tzw. „Wyszukiwarka RSPO”. Szkołę lub placówkę oświatową można wyszukać podając podstawowe dane. Należy do nich: numer REGON, numer RSPO, położenie szkoły lub placówki, czy organ prowadzący. W wyniku wyszukiwania prezentowana jest lista odnalezionych szkół/placówek oświatowych z możliwością wyświetlenia szczegółów każdej jednostki. Otrzymany wynik wyszukiwania można zwizualizować na mapie, jak również zapisać na komputerze w formie pliku CSV. Wyniki można również sortować po nazwie szkoły, numerze RSPO, numerze REGON oraz typie podmiotu.


Karolina Noworyta