Chloracne. Problem społeczeństwa XXI w. Streszczenie

Chloracne. Problem społeczeństwa XXI w. Streszczenie

Chloracne – zanieczyszczenia powietrza stanowią coraz większy problem wśród społeczeństwa. Życie w środowisku o wysokim poziomie zanieczyszczeń powoduje wiele schorzeń skóry takich jak trądzik, przedwczesne starzenie czy nawet nowotwory skóry (BCC, SCC, MM). Do czynników zanieczyszczających powietrze wchodzą zarówno produkty pochodzenia antropogennego jak i naturalne.
Wyróżniamy takie polutanty jak:

 • pyły zawieszone,
 • tlenki: węgla, azotu i siarki,
 • węglowodory aromatyczne,
 • dym tytoniowy,
 • lotne związki organiczne.

Środki zanieczyszczające powietrze powodują wiele zmian na poziomie molekularnym. Głównie stres oksydacyjny wywołany przez reaktywne formy tlenu i niedostatek przeciwutleniaczy, prowadzący do uszkodzeń komórek somatycznych, a co za tym idzie zwiększenia prawdopodobieństwa przedwczesnego starzenia. Do kolejnych mechanizmów działania polutantów należą procesy związane z kancerogenezą, mogą skutkować powstaniem ciężkich nowotworów skóry jaki i narządów wewnętrznych. Częstymi skutkami życia w zanieczyszczonym środowisku należy zwiększenie zapadalności na choroby autoimmunologiczne oraz alergiczne takie jak atopowe zapalenie skóry, na podstawie badań jesteśmy w stanie stwierdzić, że w środowiskach industrialnych lub postindustrialnych liczba chorych na wyżej wymienione schorzenia jest znacznie większa. W obliczu takiego zagrożenia najważniejsza jest prewencja zarówno z punktu widzenia medycyny, jak i kosmetologii.

Wstęp

Dzisiejszy świat stawia przed nami wiele wyzwań, codzienne życie w wielkich siedliskach ludzkich rozwiniętym przemyśle stwarza wiele problemów nie tylko natury psychicznej lecz także fizycznej. Codzienna ekspozycja na czynniki zanieczyszczenia powietrza skutkuje wieloma negatywnymi rezultatami między innymi zaburzeniami funkcjonowania skóry.

Skóra jako naturalna bariera fizjologiczna

Skóra jako największy organ ludzkiego organizmu stanowi barierę fizjologiczną dla wszystkich elementów „obcych” człowiekowi. Ekspozycja na czynniki zanieczyszczające powietrze takie jak gazy, metale ciężkie, pyły zawieszone, ozon, promieniowanie UV zaburza homeostazę procesów zachodzących w skórze i prowadzi do wielu powikłań takich jak: przedwczesne starzenie, trądzik typu „chloracne”, chorób alergicznych skóry.

Chloracne

Chloracne jest formą toksycznej choroby przybierającej formę trądziku, który wywoływany jest głównie przez 2,3,7,8 tertrachlorodibenzopdioxin  (TCDD), ten lipolityczny węglowodór wiąże się z receptorami  w skórze dając długotrwałe skutki uboczne ze względu na swój długi okres półtrwania (1-5 lat). Produkowany jest głównie przez spalarnie odpadów różnego pochodzenia, huty, a także wszelkiego innego rodzaju spalanie związków organicznych. Choroba charakteryzuje się powstawaniem wykwitów typu krostka, grudka, cysta, umiejscowionymi na bocznej powierzchni szyi, za uszami, w okolicy oczu oraz wieloma innymi układowymi objawami jak: dysfunkcja wątroby, neuropatie oraz dolegliwości stawowo-kostne.

1. Mechanizm patomorfologiczny choroby.  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH)

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne to jedne z najczęściej występujących czynników zanieczyszczających powietrze pochodzenia organicznego. Najpopularniejszy z nich to benzo-a-piren, produkt spalania drewna, występują także w spalinach samochodowych, a także innych produktach spalania materiałów organicznych takich jak np. dym papierosowy. Na skutek przemian PAH dochodzi do powstania silnie reaktywnych form tlenu, epoksydów i dioli, które reagują z DNA tym samym mając właściwości mutagenne, a co za tym idzie przyczyniają się do powstawania stresu oksydacyjnego oraz nowotworów. W skórze indukują proliferację melanocytów, przyczyniają się do powstawania hiperpigmentacji skóry, wywołują także starzenie oraz coraz częstsze schorzenie, którym jest „chloracne”.

2. Obraz histopatologiczny przebiegu choroby

Zmiany występujące we wczesnej fazie choroby obejmują nieprawidłowości w budowie gruczołu łojowego oraz jego ujścia. Obserwuje się znaczne pogrubienie i zwiększenie liczby komórek ściany ujęcia gruczołu łojowego. A co za tym idzie znaczne poszerzenie samego ujścia.
Zaobserwowano znaczną hiperplazję komórek naskórka występującą z częściową keratynizacją komórek, które ostatecznie wypełniają ujścia gruczołu łojowego. W badaniu obecna jest również parakeratoza. W późniejszych etapach rozwoju choroby prawie wszystkie ujścia gruczołów łojowych zostały objęte komórkami hiperkeratotycznymi. Komórki łojowe uległy miniaturyzacji, wygląd zrazików łojowych zostaje niezmieniony. W późniejszym stadium wszystkie mieszki łojowe wykazywały poszerzenie ściany ujścia. Zostały wypełnione łojem, a sam gruczoł uległ zniszczeniu bez występowania zrazików łojowych. W obrazie histologicznym można zauważyć charakterystyczny kształt mieszka włosowego, przypominający lejek lub butelkę.

3. Obraz kliniczny chloracne

W pierwszej fazie schorzenia występują liczne podrażnienia skóry, świąd, zaczerwienienie, egzema. W kolejnych etapach pojawiają się charakterystyczne dla choroby zaskórniki otwarte, cysty, krostki oraz ropnie. Zmiany wykazują charakter niezapalny, w różnicowaniu dermatologicznym można bardzo często pomylić objawy z trądzikiem pospolitym lub łojotokowym zapaleniem skóry.

4. Leczenie/Terapia

Chloracne wykazuje znaczną odporność na farmakologiczne formy leczenia, chociaż w opisach przypadków wykazuje się leczenie sterydowe zewnętrzne, nie przynosi ono pożądanych rezultatów. W pierwszej fazie zatem zaleca się ograniczenie substancji drażniących, czyli chloracnegenów. Jednak żyjąc w dużym i zanieczyszczonym industrialnym środowisku trudno zmienić otoczenie z dnia na dzień.

W terapii zaleca się zwalczanie chloracnegenów poprzez odpowiednią dietę bogatą w przeciwutleniacze oraz NNKT. Należy również wprowadzić terapię domową i gabinetową, która zapewnia:

 •  Dostarczenie antuoksydantów: witamina C, witamina E, resweratrol, peptyd miedzi, kwas ferulowy, PDRN, Glutation
 • Oczyszczanie skóry i ujść mieszków włosowych: peeling wodowrowy, peelingi kwasowe lipofilowe
 • Regulacja procesu keratynizacji: preparaty z retinolem i jego pochodnymi, preparaty z thiocyjanatem.
 • Działanie przeciwzapalne: honokiol, nanozłoto.

5. Preparaty polecane przez naszych Ekspertów.

 • PDNA haPN20
 • PDNA haPN70
 • Apriline Skinline
 • Seria o-medic nano gold
 • Peelingi kwasowe Circadia: Derma Frost Peel, Alpha/Beta Peel, Vitamin A Accelerator
 • Seria z retinolem Circadia: Nightime Repair, Nighttime Repair Plus, Vitamin A Boosting Cream, Vitamin A Gel
 • Produkty z linii Noreiz z thiocyjanatem

Podsumowanie

Człowiek żyjący w XXI wieku jest narażony na wiele czynników szkodliwych i skutkujących wieloma zmianami w organizmie. Współczesna medycyna dzięki rozwojowi daje nam wiele metod rozpoznawania czynników zagrożenia i walki z nimi. Jednak większa część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia jakie stanowią. Należy wziąć pod uwagę specyfikę regionu zamieszkania i ustalić zarówno odpowiednią pielęgnację skóry. STanowi to środek zapobiegawczy wymienionych w publikacji schorzenia skóry oraz stosować dietę antyoksydacyjną bogatą w polifenole, tokoferole, karoteny, kwas askorbinowy.

Monika Mutke